Etusivu » Taloyhtiö » Laatu on paloturvallisuuden tae
Sponsoroitu

Markus af Hällström

teknologiajohtaja

FSM

Laadukkaat palovaroitinjärjestelmät minimoivat hätätilanteissa vahinkoja ja pelastavat ihmishenkiä. 

Suomessa vuoden 2024 alussa voimaan astunut uusi pelastuslaki on tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia kiinteistöjen turvallisuusvaatimuksiin. Uudistuksen myötä vastuu asuinhuoneistojen palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta siirtyi asukkaalta rakennuksen omistajalle eli esimerkiksi taloyhtiölle.

– Aluksi ainoastaan uudisrakennuksia koskenut velvoite on nyt laajentunut koskemaan myös vanhoja asuntoja, millä on vaikutusta kiinteistöjen turvallisuuskulttuuriin, FSM:n teknologiajohtaja Markus af Hällström sanoo. 

Uusi asetus tuo af Hällströmin mukaan uudenlaisia haasteita erityisesti niille taloyhtiöille, joilla on taloudellisia rajoitteita.

– Vaikka vauraammat taloyhtiöt investoivat laadukkaampiin palovaroitusjärjestelmiin, moni taloyhtiö saattaa valita halvemman, vain vähimmäisvaatimukset täyttävän vaihtoehdon. Tämä johtaa selkeisiin eroihin palovaroittimien laadussa ja toimintavarmuudessa.

FSM:n innovatiiviset palovaroitinratkaisut – turvallisuutta yli vähimmäisvaatimusten 

Kiinteistöjen paloturvavaatimusten myötä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota myös liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien turvallisuuden varmistamiseen. 

– Perinteiset palovaroittimet, joiden päätehtävä on herättää asukas tulipalon sattuessa, voivat olla riittämättömiä. Esimerkiksi liikuntarajoitteiset eivät aina kykene reagoimaan hälytykseen tai poistumaan tilanteesta nopeasti ja itsenäisesti, af Hällström sanoo.

Langaton palovaroitinjärjestelmä on turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto, kun halutaan siirtää sekä vika- että hälytystiedot kiinteistön ulkopuoliselle huoltoliikkeelle.

– Luotettavan tiedonsiirron ansiosta hätätilanteisiin voidaan reagoida nopeasti, parhaassa tapauksessa jopa estää tulipalon syttyminen tai ainakin minimoida sen aiheuttamat vahingot.

af Hällströmin edustaman FSM:n näkemyksen mukaan toimijoiden tulisikin ajatella enemmän kuin vain uuden asetuksen vähimmäisvaatimuksen täyttämistä. 

– Tärkeintä on suojella ihmishenkiä. Laadukkaat järjestelmät ja yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa ovat tässä avainasemassa.

Laadukas palovaroitin säästää ihmishenkiä

Rakennusten turvallisuutta suunniteltaessa olennaista on huolellisesti tarkastella kunkin kohteen käyttötarkoitusta ja asukkaiden tarpeita. af Hällström korostaa, että korkean riskiluokan tiloihin tulisi aina valita EN54-standardin mukainen palovaroitinjärjestelmä.

– Tämä korkeimman portaan palovaroitinjärjestelmä takaa huippuluokan turvallisuustason pienissä majoitusliikkeissä sekä palveluasunnoissa, joissa asukkailla on erityistarpeita. 

af Hällströmin mukaan EN54-palovaroitinjärjestelmät mahdollistavat vikavalvonnan, ennakkovaroitukset ja nopean reagoinnin hätätilanteisiin, sillä tieto tulipalosta välittyy automaattisesti suoraan esimerkiksi vartiointiliikkeeseen tai valvomoon. 

– Laadukkaaseen paloturvallisuusratkaisuun panostaminen on investointi turvallisuuteen ja auttaa säästämään ihmishenkiä sekä minimoimaan taloudellisia vahinkoja. Turvallisuus on asia, jossa ei kannata säästää.

FSM

FSM tarjoaa useita erilaisia, uuden lain mukaisia paloturvallisuusratkaisuja: Pelastuslain vaatimat EN14604-standardin mukaiset, eurooppalaisvalmisteiset EI Electronics -palovaroittimet sähköverkkoon kytkettynä tai 10 vuoden akulla, etävalvonnan mahdollistavan Ajax-palovaroitinjärjestelmän sekä EN54-standardin mukaisen keskitetysti hallittavan Inim Previdia -palovaroitinjärjestelmän.

Lisätietoa paloturvallisuudesta

Next article