Etusivu » Taloyhtiö » Maalämpö toimii myös keskellä kaupunkia
Sponsoroitu

Jyri Kelin

energiaprojektien johtaja, Lem-Kem Oy

Taloyhtiö tai mikä tahansa kiinteistö voi tavoitella hiilineutraaliutta ja energiansäästöjä usealla eri tavalla. Varteenotettavaksi vaihtoehdoksi on tullut kaupan kylmälaitteiden hukkaenergian käyttäminen tehostamaan kiinteistön maalämpöjärjestelmää.

– Kauppakeskuksissa lauhdeteknologiaa on hyödynnetty jo pitkään.  Taloyhtiöissä teknologia on mahdollistanut muun muassa koneellisen ilmanvaihdon talteenoton, tai kuten Asunto Oy Puistotalon tapauksessa, viereisen Alepa-myymälän hukkalämmön talteenoton ja hyödyntämisen lämmitys- ja käyttöveden energiana. Näin voidaan hyödyntää kirjaimellisesti paikallista energiaa, sanoo hiilineutraaliuspalveluita tuottavan Lem-Kemin energiaprojektien johtaja Jyri Kelin.

Lämmityksellä hiilineutraaliksi

Kaukolämmön hinnankorotukset ja energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen tekevät energian hyötykäytöstä taloyhtiöille yhä houkuttelevampaa. Kaupat taas hyötyvät parantuneesta kylmälaitteiden hyötysuhteesta ja tätä kautta pienentyneestä energiankulutuksesta.

– Lämmityksen hiilidioksidipäästöistä voidaan leikata jopa 90 prosenttia. Jos käytetään vihreää sähköä tai kiinteistöllä on omaa aurinkosähköä, päästään lämmityksen osalta hiilineutraaliin kiinteistöön, Kelin kertoo.

Maalämpökaivo energiavarastona

Käyttämällä sisäisiä lämmönlähteitä, kuten poistoilman ja lämpimän käyttöveden lämmön talteenottoa sekä lauhdeteknologiaa, saadaan investointihyötyä, koska porakaivoja ja kaivometrejä tarvitaan vähemmän. Esimerkiksi Asunto Oy Puistotalon tontin koko ei olisi mahdollistanut maalämpöjärjestelmää ilman lauhteen hyödyntämistä.

– Kesäaikana lauhdelämpöä on paljon, jolloin ylimääräinen lämpö ajetaan lämpökaivoihin. Näin kaivot toimivat ikään kuin ladattavina akkuina. Helteillä saatiin runsaasti energiaa talteen ja kaivon lämpötila on noin kymmenen astetta korkeampi kuin normaalisti tähän aikaan, Kelin kuvailee.

Valjasta energia hyötykäyttöön!

Next article