Etusivu » Taloyhtiö » Mitä energiakriisi meille opetti
Energiaratkaisut

Mitä energiakriisi meille opetti

Asiantuntija Petri Pylsy toivoo nykyisen energiakriisin kannustaneen oman taloyhtiön ja sen lähtötilanteen tuntemiseen sekä samalla suunnitelmalliseen toimimiseen. Näin kohtaamme muutokset – ja myös kriisit helpommin.

Miten Suomessa panostetaan erilaisiin tukiin energia-tehokkuuden osalta?

Asumisen rahoitus ja kehittäm iskeskus ARA myöntää tällä hetkellä taloyhtiöille energia-avustusta energiatehokkuutta parantavien korjausten tekemiseen sekä erillistä tukea matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen. Energia-avustuksen ehtona on, että rakennuksen laskennallista E-lukua parannetaan riittävästi. ARA myöntää avustuksia taloyhtiöille myös sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Miten tuet vaikuttavat?

Vuodelle 2023 asuinrakennusten energia-avustukseen ja matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymisen on yhteensä varattu noin 99 miljoonaa euroa. Sähköautojen latausinfraan on tälle vuodelle varattu rahaa 9 miljoonaa euroa. Kaikkien avustusten osalta olisi tärkeää tehdä kattava vaikuttavuuden arviointi. Näin avustukset kohdentuvat aidosti niihin tahoihin ja toimiin, joita on tarpeen tukea suoralla taloudellisella tuella.

Miltä tulevaisuus näyttää energiakriisien osalta?

Lähihistoria on osoittanut, että varsinaisten kriisien ennustaminen on vaikeaa. On kuitenkin selvää, että maailma muuttuu ja taloyhtiöidenkin toimintaympäristö tulee olemaan erilainen. Suomen energiajärjestelmä jatkaa matkaansa CO2-neutraaliksi, ja rakennuksia korjataan energiatehokkaammiksi. Muutos on mahdollisuus, mutta se edellyttää omaa aktiivisuutta, vaivannäköä ja halua oppia uutta.

Mitä olemme oppineet nykyisen kriisin myötä?

Energiakriisi herätti kiinnostuksen taloyhtiöiden perusasioihin, kuten sopiviin huoneilman lämpötiloihin ja suihkussa lotraamisen merkitykseen energiankulutuksessa. Toivon, että kulutusseurannasta ja perusasioiden kunnossapitämisestä muodostuu nyt hampaiden pesua vastaava rutiini, jonka tärkeyden kaikki muistavat.

Haastattelun antoi Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Next article