Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Onko taloyhtiösi varautunut sähköautoihin?
Taloyhtiö

Onko taloyhtiösi varautunut sähköautoihin?

Aloitettaessa pohtimaan latauspisteitä ja niiden toteuttamista on hyvä selvittää osakkaiden tarve latauspisteille. Kuva: Getty Images

Kirjoittaja Petri Pylsy on Kiinteistöliiton johtava asiantuntija, energia ja ilmasto.

Kiinteistöliiton syksyn 2021 Korjausrakentamis-barometrissa sähköautojen latauspisteet olivat alkaneen viisivuotiskauden selvästi yleisin hanke sekä kerros- että rivitaloissa. 

Lähes 45 prosenttia vastaajien taloyhtiöistä aikoo toteuttaa sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden aikana. On hyvin ajankohtaista luoda suunnitelma ja pelisäännöt omalle taloyhtiölle latauspisteiden osalta. Näin asiat etenevät sutjakasti sekä taloyhtiön että yksittäisten osakkaiden kannalta. 

Selvitä lähtötilanne

Aloitettaessa pohtimaan latauspisteitä ja niiden toteuttamista on hyvä selvittää osakkaiden tarve latauspisteille. Hyvä työkalu tähän on asukaskysely. Näin on mahdollista ennakoida tulevia tarpeita, kun luodaan suunnitelmaa taloyhtiön latauspisteasioille.

Suunnitelman laatimista varten on selvitettävä olemassa olevan sähköjärjestelmän nykytila ja sen tuomat rajoitukset latauspisteiden toteuttamiseen. Tähän tarvitaan sähköalan asiantuntijan apua. Kartoituksen avulla saadaan lisäksi näkemystä siitä, millaisia latauspisteratkaisuja voisi miettiä ja millaisia investointeja ne vaatisivat.

Huomioi kokonaisuus

Taloyhtiössä on tärkeää hahmottaa latauspisteidenkin osalta kokonaisuus. On hyvä pohtia eri ratkaisujen laajennettavuutta ja sujuvaa lataussähkön veloittamista lataajalta. Yksittäisen latauspisteen lisäksi pitää miettiä, miten hallitaan pysäköintialueen sähkötehoa. Työkalu tähän on dynaaminen kuormanhallinta, jonka avulla voidaan estää sähköjärjestelmän ylikuormittuminen ja toteuttaa mahdolliset latausinfrainvestoinnit kustannustehokkaasti. Tärkeää on huomioida myös muut mahdolliset tulevat sähkötehon tarvetta lisäävät ratkaisut, kuten lämpöpumput.

On hyvä muistaa se, että suurin osa ajaa autollaan keskimäärin alle 100 kilometriä päivässä. Noin 100 kilometrin ajosuorite saadaan ladattua hyvin yön aikana maltillisellakin teholla, eikä taloyhtiöissä ole tarvetta pikalataustyyppisille ratkaisuille.

Vinkkejä taloyhtiön hallitukselle varauduttaessa latauspisteiden toteuttamiseen:

 1. Selvittäkää yhtiöjärjestyksen sisältö ja sen tuomat vaatimukset, esimerkiksi latauspistepäätöksentekoon ja lataussähkön laskuttamiseen.
 2. Selvittäkää osakkaiden tarve latauspisteille asukaskyselyllä.
 3. Teettäkää latauspistekartoitus asiantuntijalla, josta kävisi ilmi muun muassa
  • kuinka monta ja millaisia latauspisteitä nykyinen sähköjärjestelmä mahdollistaa
  • millaisilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa asukaskyselyn mukaiset latauspisteet
  • millaisilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa latauspiste jokaiselle autopaikalle
  • kuormanhallinnan toteuttaminen ja vaikutukset
  • alustavat hinta-arviot ja mahdolliset ylläpitokustannukset eri ratkaisuille
  • huomiot lataussähkön laskuttamisen toteuttamisesta
  • mahdollisuudet latausinfra-avustuksen hyödyntämiseen.
 4. Laatikaa selvitysten, kunnossapitosuunnitelman (PTS) ja latauspistekartoituksen avulla luonnos taloyhtiön toimintatavaksi ja suunnitelmaksi.
 5. Antakaa osakkaille mahdollisuus kommentoida ja keskustella luonnoksesta, esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuus.
 6. Viimeistelkää kommenttien avulla luonnos varsinaiseksi ehdotukseksi taloyhtiön yhtiökokoukselle.
 7. Pankaa yhtiökokouksen päätökset täytäntöön.
 8. Laatikaa tarvittavat ohjeet latauspisteasioista ja viestikää asioista aktiivisesti.
 9. Päivittäkää tarvittaessa suunnitelmaa asianmukaisin yhtiökokouspäätöksin.
 10. Kannustakaa osakkaita kertomaan hyvissä ajoin omista suunnitelmistaan hankkia sähköauto.
Next article