Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Perusteeton ilmalämpöpumpun kieltäminen ei enää mahdollista
Ilmalämpöpumppu

Perusteeton ilmalämpöpumpun kieltäminen ei enää mahdollista

ilmalämpöpumppu
ilmalämpöpumppu
Oikeus muutosten tekemiseen parvekkeilla ei ole ehdoton. Kuva: Getty Images

Tapio Haltia

neuvontalakimies, Suomen Kiinteistöliitto ry

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan tarkoita osakkaan muutostyöoikeuden muuttumista täysin vapaaksi, vaan työlle voidaan edelleen asettaa ehtoja.

Korkein oikeus on viimeaikaisessa päätöksessään tulkinnut, että asunto-osakeyhtiön osakkaalla oli oikeus asentaa osakehuoneistoonsa kuuluvalle parvekkeelle ilmalämpöpumppu. Suomen Kiinteistöliitto ry:n neuvontalakimies Tapio Haltia kertoo ennakkotapauksesta, jossa ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön välinen läpivienti oli tehty rakennuksen ulkoseinään.

– Korkein oikeus katsoi, että osakehuoneiston ja siihen kuuluvan parvekkeen väliin jäävä rakennuksen ulkoseinä kuuluu luontevasti osakkaan hallintaoikeuden piiriin. 

Ratkaisu muuttaa Haltian mukaan Kiinteistöliiton aiempaa ilmalämpöpumppujen asentamista koskevaa linjausta. Siinä osakehuoneiston ja siihen kuuluvan parvekkeen väliin jäävän rakennuksen ulkoseinän katsottiin olevan yhtiön hallintaan kuuluva rakennusosa ja näin ollen myös yhtiön kunnossapitovastuulla.

– Vaikka asunto-osakeyhtiöllä on edelleen oikeus asettaa ehtoja osakkaan muutostöille, niitä ei kuitenkaan enää voida kieltää ilman perusteluita. Jatkossa sen määrittäminen, mikä osa ulkoseinästä kuuluu osakashallintaan, voi silti olla haasteellista.

Taloyhtiön turvattava rakennuksen ja asumisolosuhteiden säilyminen

Oikeus muutosten tekemiseen parvekkeilla ei ole ehdoton. Taloyhtiöiden ja osakkeenomistajien on mahdollista asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa esimerkiksi rakennusta.

– Jos asentaminen ei ole mahdollista ilman, että rakennukselle tai toiselle osakkaalle aiheutuu haittaa, voidaan muutostyö siis edelleen kieltää myös kokonaan, Haltia muistuttaa.

Haltia kehottaa taloyhtiöiden tarkkaan pohtimaan sitä, miten yhtiö mahdollisimman hyvin pystyy turvaamaan paitsi rakennuksensa myös hyvien asumisolosuhteiden säilymisen. Muutostyölle on jatkossa asetettava tarpeelliset ehdot ja työn toteutusta on valvottava tehokkaasti.

– Hallitusten kannattaa laatia perusteellinen linjaus asennuksen suhteen omassa taloyhtiössään. Jos tätä ei tehdä, hallinnosta tulee helposti monitulkintaista.

Next article