Etusivu » Taloyhtiö » Talotohtori 2.0 – energiansäästöä mukavista olosuhteista tinkimättä
Sponsoroitu

Talotohtori 2.0 on järjestelmästä riippumattomasti toimiva käyttöliittyvä ja digitaalinen alusta, joka luo energiansäästöllä tuntuvia kustannussäästöjä. Siihen voi helposti liittää muut rakennusautomaatiojärjestelmät ja IoT-sensorit ja tuottaa laajasti palveluita yhtenäisellä käyttäjäkokemuksella.

Talotohtorin takana olevan yrityksen Enermix Oy:n toimitusjohtaja Sami Vatasen mukaan palvelu tarjoaa laajoja hyötyjä kohderyhmilleen.

– Energiayhtiöille tarjoamme erityisesti kaukolämpöön älyohjattua alustaa, jonka avulla tuotantokapasiteettia voidaan optimoida kiinteistöjen oikean tarpeen mukaan, Vatanen kertoo.

Huolto- ja kiinteistöyhtiöille merkittävin etu on yhtenevä käyttöliittymä, jonka alle aiemmat, vaihtelevat automaatiojärjestelmät voidaan tuoda.

– Vanhaa järjestelmää ei tarvitse poistaa, tuomme alustan niiden päälle. Tärkeää on skaalautuvuus – uusia järjestelmiä ei tarvitse rakentaa jatkuvasti. Talotohtorin tuominen osaksi kokonaisuutta on vaivatonta ja edullista, Vatanen kuvailee.

Samalla käytöstä tulee helpompaa esimerkiksi huoltoa tekeville. Tyypillisesti taloteknisten järjestelmien käyttöliittymät ovat todella vaihtelevia. Siispä Talotohtori tuo yhdenmukaisuudellaan helpotusta työhön. Loppukäyttäjälle tärkein hyöty on luonnollisesti optimaaliset asuinolosuhteet ja kiinteistön energiankulutuksen säästö. Järjestelmään saadaan asiakkaan kaikkien kiinteistöjen hälytykset reaaliaikaisesti ja kohdekohtaisesti sekä luettelona että karttanäkymään.

Läpinäkyvyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia

Talotohtorin avulla myös läpinäkyvyys kasvaa ja sen myötä esimerkiksi ennakoiminen on aiempaa helpompaa. Lisäksi yhä tärkeämmäksi asiaksi noussut tietoturva on varmasti kunnossa.

– Reaaliaikaisen ja läpinäkyvän raportoinnin avulla voidaan ennakoida esimerkiksi huoltotöitä ja nähdä, jos jossain on edessä laiterikko. Talotohtori voi toimia myös tietoturvan osalta palomuurina, kun käytössä on paljon laitteita, jotka ovat suoraan yhteydessä verkkoon ja joiden tietoturvatasosta ei ole takeita, Vatanen kertoo.

Talotohtorin käyttöönottaneiden asiakkaiden mukaan järjestelmä lisää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia. Enää laitteiden kunnon tai olosuhteiden tarkkailuun ei tarvita pitkän linjan ammattilaisen osaamista. Talotohtorin kautta tieto on helposti nähtävissä. Kustannussäästön ohella palvelu mahdollistaa uutta liiketoimintaa.

– Kun järjestelmä tarjoaa näkymän kaikkiin kohteisiin, voi kiinteistöhuoltoliike esimerkiksi tarjota loppukäyttäjälle tai energiayhtiö taloyhtiölle olosuhdepalveluja, Vatanen summaa.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön 18 kiinteistöä:

Yhden kiinteistön vuosittainen säästö kaukolämmön perusmaksussa: 1300 € 
Yhden kiinteistön vuosittainen säästö energiankulutuksessa: 2500 €

Sopisiko Talotohtori taloyhtiöösi?

Next article