Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Taloyhtiöiden on ohjeistettava asukkaita aktiivisesti uudesta pelastuslaista
Paloturvallisuus

Taloyhtiöiden on ohjeistettava asukkaita aktiivisesti uudesta pelastuslaista

Taloyhtiön tulee ohjeistaa asukkaita siitä, että muutoksen jälkeenkin asukas vastaa palovaroittimen säännöllisestä testaamisesta. Kuva: Getty Images

Tietoisuus pelastuslain muutoksen merkityksestä ja voimaantulosta vaihtelee suuresti sekä taloyhtiöissä että asukkaiden keskuudessa.

– Viestinnän on oltava riittävää, selkeää ja ymmärrettävää ja olemme osaltamme julkaisemassa siihen myös ohjeistusta huhtikuun aikana. Juuri nyt on tärkeää muistaa, että vaikka pelastuslain uudistus tuli voimaan tammikuun alussa, paristokäyttöiset palovaroittimet ovat edelleen huoneiston haltijan vastuulla. Kahden vuoden siirtymäaika mahdollistaa siirtymisen tekemisen hallitusti, kertoo Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Taloyhtiöt ovatkin aktiivisesti ottamassa vastuuta palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, jotta ne täyttävät uudet pelastuslain mukaiset vaatimukset ja sen myötä parantavat kaikkien asukkaiden turvallisuutta.

– On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että hankittavat palovaroittimet ovat vaatimustenmukaisia eli CE merkittyjä. Palovaroittimet on asennettava kattoon ja on vältettävä palovaroittimien sijoittamista liian lähelle koneellista ilmanvaihtoa tai tuuletusikkunoita, jotka voivat heikentää varoittimien toimintaa. Tarkempia ohjeita palovaroitinten sijoitteluun ovat antaneet sekä Tukes että SPEK, Hienonen muistuttaa.

Turvallisuus on tärkeää kaikille

Taloyhtiön tulee ohjeistaa asukkaita siitä, että muutoksen jälkeenkin asukas vastaa palovaroittimen säännöllisestä testaamisesta. Yhtiön ohjeisissa tulee selkeästi kertoa millä tavalla ja miten usein niitä pitää testata ja minne tulee viivytyksettä ilmoittaa, jos havaitsee vikoja. Lisäksi asukkaille tulee ilmoittaa milloin palovaroittimet tullaan asentamaan.

– Kiinteistön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on hyvä käydä läpi yhtiökokouksessa myös yleisellä tasolla. Mutta pelastuslain vaatimukset koskevat sekä asukkaita että omistajia riippumatta siitä käsitelläänkö asiaa yhtiökokouksessa vai ei, painottaa Hienonen.

Muutos koskee kaikkia rakennuksen omistajia – vuokrataloyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, asumisoikeusyhtiöitä, omakotitalon omistajiakin, silloin kun talonsa antaa vuokralle sekä vapaa-ajan asuntojen omistajia, sikäli kun antavat vapaa-ajan asuntonsa vuokralle.

Next article