Etusivu » Taloyhtiö » Taloyhtiön verkkosivut helpottavat viestintää
Isännöinti

Taloyhtiön verkkosivut helpottavat viestintää

taloyhtiö
taloyhtiö
Valtaosa Isännöintiliiton digiselvitykseen vastanneista isännöitsijöistä uskoo, että taloyhtiön hallitukset kokoontuvat jatkossakin etäyhteyksin. Kuva: Getty Images

Marianne Falck-Hvilstafeldt

johtaja, Isännöintiliitto

Taloyhtiöiden asukkaat toivovat asukasviestinnän lisäämistä sekä sähköisiä palveluita asumiseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

Yhteiset pelisäännöt huoneistoremonttien tekemisestä jätteiden kierrätykseen pitäisi olla selvillä kaikille taloyhtiön asukkaille. Näin ei kuitenkaan aina ole.

– Asukkaat eivät myöskään välttämättä tiedä, missä asiassa heidän tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään ja milloin kiinteistöhuoltoon, sanoo johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt Isännöintiliitosta.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiön asukkaat kokevat usein, että asukasviestintää on liian vähän tai se on vaikeasti löydettävissä silloin kun sitä tarvitsee.

– Taloyhtiöllä kannattaisi olla taloyhtiön verkkosivut, jossa on saatavilla kaikki asukkaiden ja taloyhtiön hallituksen tarvitsemat tiedot, Falck-Hvilstafeldt kertoo.

Taloyhtiösivuille tallennettu tieto olisi käytettävissä sen mukaan, onko sivustolle kirjautunut asukas, osakas, taloyhtiön hallituksen jäsen vai isännöitsijä. Taloyhtiösivut helpottaisi myös taloyhtiön hallituksen työskentelyä, kun kaikki asiakirjat löytyisivät sieltä.

Etänä pidetyt yhtiökokoukset suosittuja

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän välistä viestintää rytmittävät taloyhtiön hallituksen kokoukset ja yhtiökokous.

Viime keväästä lähtien taloyhtiön hallituksen kokouksia on järjestetty etäyhteyksin. Ne ovat onnistuneet pääasiassa hyvin. Valtaosa Isännöintiliiton digiselvitykseen vastanneista isännöitsijöistä uskoo, että taloyhtiön hallitukset kokoontuvat jatkossakin etäyhteyksin.

– Avoimuus, luotettavuus ja tiedon oikea-aikaisuus ovat tärkeimpiä huomioitavia asioita taloyhtiön ja isännöitsijän välisessä viestinnässä.

Lisäksi taloyhtiön ja isännöitsijän on sovittava keskenään selkeästi käytössä olevista viestintäkanavista. Nopea ja kaikki asukkaat tavoittava viestintä on monesti haastavaa. Myös sen onnistumiseksi Falck-Hvilstafeldt kannustaa ottamaan käyttöön taloyhtiösivut.

Isännöintiliiton digiselvityksestä kävi ilmi, että asukkaat toivovat voivansa hoitaa asumiseen liittyviä asioita yhä enemmän kotisohvalta. Puolet vastanneista koki asumisen digitaaliset palvelut vielä riittämättöminä.

– Toive asioiden sähköisestä hoitamisesta näkyy myös siinä, että etäyhteydellä järjestettyihin yhtiökokouksiin on osallistunut aiempaa enemmän osakkaita.

Next article