Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » “Turvaa osakkaan oikeutesi ja pyydä myyjältä valtakirja asuntokaupan yhteydessä”
Sponsoroitu

Marina Furuhjelm 

asianajaja

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Maanmittauslaitoksen (MML) ongelmat huoneistotietojärjestelmän kanssa jatkuvat. Käsittelyajat ovat edelleen kuukausia ja taloyhtiöissä kevään yhtiökokousaika lähestyy. Pitäisikö huolestua?

MML:n noin neljän kuukauden käsittelyaika on ongelma vain, jos on ostanut asunnon vastikään. Muilla on 10 vuotta aikaa kirjata omistusoikeutensa huoneistotietojärjestelmään.

– Kaupan jälkeen uudella omistajalla on kaksi kuukautta aikaa kirjata osakkeet omiin nimiin, mutta MML:llä ei ole vastaavaa velvoitetta käsittelyajan pituudelle. Silti yhtiökokouskutsut lähetetään huoneistotietojärjestelmässä olevien osakkaiden osoitteisiin, asianajaja Marina Furuhjelm kertoo.

Jos asunnon uutta omistajaa ei ole merkitty osakkaaksi huoneistotietojärjestelmään täsmäytyspäivänä, hän ei saa olla edes läsnä yhtiökokouksessa.

– Täsmäytyspäivä tarkoittaa, että asunnonomistajan on oltava merkittynä osakkaaksi yhtiökokousta edeltävä arkipäivänä. Pahimmillaan tämä käsittelyviive estää osakasta käyttämästä oikeuksiaan.

Omat oikeutensa kannattaa suojata pyytämällä asuntokaupan yhteydessä myyjältä valtakirja.

– Asiointivaltakirjan avulla uusi omistaja voi käyttää äänivaltaansa. Silloin haasteena on lähinnä yhtiökokouskutsun saaminen. Taloyhtiöt voisivat tänä keväänä laittaa yhtiökokouskutsun myös ilmoitustaululle, vaikka se ei yleensä tapana olekaan. Näin tieto kokouksesta saavuttaisi mahdollisesti myös uudet omistajat.

Osakasmerkinnän puuttuminen estää asunnon remontoinnin

Jos valtakirjaa asioiden hoitoon ei ole, myös vastikelaput menevät todennäköisesti myyjälle.

– Ei ole kivaa maksaa kerralla monen kuukauden vastikerästejä, vaikka niiden tulo onkin tiedossa. Ostaja voi tässä olla itse aktiivinen ja pyytää vastikelaput myös hänelle.

Hankaluutta aiheuttaa sekin, että taloyhtiön hallitus voi myöntää remontteihin tarvittavan muutostyöluvan vain osakkaaksi merkitylle tai valtakirjan haltijalle.

– Suunnitelmat voivat mennä uusiksi ja voi tulla isojakin pettymyksiä, jos on ajatellut remontoivansa asunnon ennen muuttoa, ja sitten joutuu odottamaan MML:n merkintää ja muutostyölupaa kuukausikaupalla. Tässäkin asiassa myyjältä saatu valtakirja auttaa.

Huoneistotietojärjestelmä tekee taloyhtiöistä vertailukelpoisia

Nyt ensimmäisessä vaiheessa asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jatkossa hallintakohderekisteriin tallennetaan myös yhtiön taloudelliset tiedot eli tiedot yhtiön uudisrakentamista tai perusparannusta varten nostaman luoton kokonaispääomasta ja tieto siitä, jakautuuko vastuu luotosta yhtiössä osakeryhmille. Myös kunkin osakeryhmän kokonaisvastuun määrä yhtiön lainapääomasta merkitään.

Tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä sekä viivytyksettä isännöitsijäntodistuksen antamisen jälkeen.

– Lisäksi taloyhtiöiden tulee jatkossa ilmoittaa vuosittain tiedot seuraavien viiden vuoden aikana suoritettavista korjauksista sekä tiedot jo suoritetuista huomattavista korjauksista Maanmittauslaitokselle, Furuhjelm sanoo.

Kun tulevaisuudessa järjestelmästä ilmenee myös taloyhtiöiden suorittamat merkittävät korjaukset ja tulevat remonttihankkeet, on yhtiöiden vertaileminen tavallisille asunnonostajillekin helpompaa.

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

– Asunto-osakeyhtiölakiin ja taloyhtiöasioihin erikoistuneet lakimiehet johtavat yhtiökokoukset ammattitaidolla.
– Kokenut kiinteistöalan lakimies osaa huolehtia siitä, että kokouksen päätökset ja äänestykset suoritetaan kokouksessa oikein.
– Olipa taloyhtiössä riitoja tai ei, kokenut lakimies tuo selkeyttä päätöksentekoon ja turvaa kaikille osakkaille.

Kaipaatko tukea yhtiökokoukseen?

Next article