Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Uusi pelastuslaki muuttaa taloyhtiöiden vastuuta
Paloturvallisuus

Uusi pelastuslaki muuttaa taloyhtiöiden vastuuta

Vuoden 2026 alussa vastuu paristokäyttöisistä palovaroittimista siirtyy rakennuksen omistajalle, Virpi Hienonen muistuttaa. Kuva: Kiinteistöliitto

Pelastuslain uudistus siirtää vastuun paristokäyttöisten palovaroittimien hankinnasta, asentamisesta ja kunnossapidosta asukkailta rakennusten omistajille. Muutos vaikuttaa vastuunjakoon valtaosassa Suomen noin 90 000 asunto-osakeyhtiöstä.

– Pelastuslain uudistus tuli voimaan tammikuun alussa. Palovaroittimia koskee kahden vuoden siirtymäaika. Siirtymäajan tarkoituksena on antaa taloyhtiöille ja muille rakennusten omistajille riittävästi aikaa mukautua uudistukseen. Tänä aikana on olennaista, että taloyhtiöissä laaditaan suunnitelmat ja aikataulut töiden järjestämiseksi niin, että kaikkiin asuntoihin ehditään ajoissa hankkia ja asentaa lain edellyttämä määrä asianmukaisia palovaroittimia, toteaa Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Samaan aikaan asennetut palovaroittimet helpottavat hallinnointia

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet kuuluvat jo entuudestaan taloyhtiön vastuulle.

– Vuoden 2026 alussa myös vastuu paristokäyttöisistä palovaroittimista siirtyy rakennuksen omistajalle. Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten on tärkeää tehdä päätökset toimista siirtymäajalla sekä aktiivisesti tiedottaa ja opastaa asukkaita. Asiat eivät hoidu hetkessä, eikä ole hyvä, jos asiaa herätään hoitamaan vasta marraskuussa 2025, Hienonen jatkaa.

– Pienessä, esimerkiksi neljän asunnon yhtiössä, jossa osakkailla on suhteellisen uudet palovaroittimet, yhtiö voi halutessaan ottaa vastuulleen asukkaiden jo aiemmin asentamat palovaroittimet. Tällöinkin tulee kuitenkin varmistua jo asennettujen palovaroittimien vaatimustenmukaisuudesta ja varoittimien riittävästä määrästä. Lisäksi on varmistuttava varoittimien ja niiden paristojen jäljellä olevasta käyttöiästä. Isoissa yhtiöissä on ehdottomasti tarkoituksenmukaisempaa uusia kaikkien palovaroittimet kerralla, jolloin kaikissa asunnoissa sekä varoittimien että niiden paristojen viimeinen käyttöpäivä on sama ja tämän ansiosta kunnossapito ja huolto ovat yhtiölle yksinkertaisempia, Hienonen sanoo.

Palovaroittimilla ja paristoilla on tietty käyttöikä. Niiden vaihtaminen riittävän aikaisin on kriittistä asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Next article