Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Kiinteistöjen energiatehokkuus – kestävät tulokset harkituilla investoinneilla
Energiaratkaisut

Kiinteistöjen energiatehokkuus – kestävät tulokset harkituilla investoinneilla

Energiatehokkuuden optimointi vaatii muutakin kuin huolellista suunnittelua. Kuva: Getty Images

Lari Eskola

johtava asiantuntija, A-insinöörit
kouluttaja, SuLVI

Energiatehokkuuden optimointi vaatii huolellisen suunnittelun lisäksi myös energiakatselmuksien ja -katsastusten sekä tutkimusten tarjoamaa tietoa.

Euroopan unionin asettamat direktiivit ovat keskeisessä roolissa, kun EU-maissa haetaan ohjeita kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteisiin. Suomen rakennuskanta on vain pieni osa EU:ta, mutta täällä on paljon osaamista ja annettavaa, A-insinöörien johtava asiantuntija ja SuLVIlla toimiva kouluttaja Lari Eskola muistuttaa. 

– Rakennusten eristämisen ja ilmatiiveyden lisääntyminen ovat parantaneet energiatehokkuutta, mutta samalla ne tuovat haasteita ilmanvaihdon ja energiavirtojen hallintaan. 

Laadukkaan sisäilman saavuttaminen vähäisemmällä energiankulutuksella tuo optimointihaasteen: energiatehokkuuden parantaminen on mahdollista mutta edellyttää investointeja. Eskolan mukaan ne tulee aina tehdä rakennuksen koko elinkaarta silmällä pitäen. 

– Turhat remontit eivät kannata, joten kiinteistön peruskorjausta varten on syytä tehdä selvitykset myös ilmanvaihdon parantamiseksi. Tässä auttavat SuLVIn katsastukset ja tutkimusohjeistus. Peruskorjauksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus parantaa rakennuksen toiminnallisuutta energiatehokkuuden lisäksi. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihin

Tärkeänä askeleena kohti rakennusten ja niiden käyttäjien kestävään energiankäyttöön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtääviä toimia on tiedon lisääminen. Tässä hyvänä apuna toimivat energiakatselmukset, iv-katsastukset ja -tutkimukset.  

– Säännöllinen tarkastusprosessi tuo esiin tärkeitä parannuskohteita. Niiden merkitys voi kuitenkin jäädä vähäiseksi, jos katselmus nähdään pelkkänä pakkona eikä osata käyttää saatuja tietoja, Eskola sanoo. 

Katsastukset tuovat säännöllistä dataa kiinteistön ilmanvaihdosta ja samalla kerätään arvokasta hiljaista tietoa rakennusten energiatehokkuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. EU:n direktiivien uudistukset tarkoittavat myös haasteita, mutta Eskola näkee suomalaisten vahvuuksina loistavan insinööriosaamisen ja kyvyn omaksua uutta tietoa.  

– Hyödynnetään energia- ja sisäilmasto-osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiedon lisääminen ja sen käytännön soveltaminen ovat avaimia menestykseen.

Next article