Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Ekologisuus ja energiatehokkuus kattoremonteissa
Sponsoroitu

Ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden kattoremonttien tarve nousee koko ajan yhä tärkeämmäksi tekijäksi ilmastonmuutoksen vaikuttaessa ympäristöömme. Ilmastonmuutoksen seurauksena useat asunnonomistajat etsivät tapoja pienentää hiilijalanjälkeään. Yksi tärkeimmistä on kestävien ja energiatehokkaiden materiaalien valitseminen.

Ekologinen ja energiatehokas katto -Mikä on hyvä kattomateriaali?

”Taloa rakennettaessa yksi tärkeimmistä näkökohdista on sopivan vesikattomateriaalin valinta. Vesikatto viittaa minkä tahansa rakennuksen tai rakenteen yläpintaan, joka peittää ja suojaa alla olevaa tilaa. Tämä rakenne mahdollistaa sadevesien ja roskien alas valumisen katolta ja kunnossa ollessaan estää kosteuden tunkeutumisen rakennuksen rakenteisiin.” (Saneerauspoikien artikkelista)

Hyvä kattomateriaali on sellainen, joka ei ainoastaan suojaa sääolosuhteilta, vaan edistää myös energiatehokkuutta ja ekologista kestävyyttä. Kattoremonteissa energiatehokkuus tarkoittaa sellaisten materiaalien ja tekniikoiden käyttöä, jotka vähentävät tarvittavan energian määrää.

Yksi ympäristöystävällisistä kattomateriaaleista ovat peltikatot. Kierrätysmateriaaleista valmistetut peltikatot ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja energiatehokkaita. Ne heijastavat auringonvaloa sen sijaan, että imevät sitä ja tämän myötä lämmön siirtyminen rakennuksen sisälle vähenee.

Energiatehokkailla kattomateriaaleilla on lukuisia etuja, kuten:

  • Auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin tarvittavien fossiilisten polttoaineiden määrää.
  • Voivat myös ajan mittaan johtaa merkittäviin kustannussäästöihin sähkölaskuissa.

Peltikatosta pääset lukemaan kattavammin täältä.

Uusi ekologinen katto

Ekologinen katto on ympäristöystävällinen, jossa hyödynnetään edistynyttä teknologiaa ja materiaaleja, jotka vähentävät rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Näin myös hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset pienenevät. Tämä lähestymistapa kattovalintaan on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, kun yhä useammat ihmiset ovat tietoisempia kestävien rakennusratkaisujen tuomista eduista.

  • Yksi ekologisen katon avainominaisuus on sen kyky säädellä lämpötilaa.
  • Lisäksi monet ekologiset katot on suunniteltu keräämään sadevettä uudelleenkäyttöä tai kastelua varten, mikä vähentää veden hukkaa ja tarjoaa samalla lisälähteen kasveille.

Aikaa kestävät materiaalit, kuten pelti, puhuvat myös ekologisuuden puolesta. Kattoremontti ja uuden katon asennus-artikkelissa kirjoitetaan: ”Kattorakenteen keskimääräinen käyttöikä vaihtelee useiden tekijöiden, kuten materiaalin laadun ja ympäristöolosuhteiden, mukaan. Peltikatto voi kestää asianmukaisella hoidolla ja huollolla hyvänä yli 50 vuotta. Hyvin hoidetulla katolla on luonnollisesti pidempi käyttöikä verrattuna kattoon, jota on laiminlyöty vuosia.”

Tämän lisäksi peltikatot ovat käyttöikänsä lopussa myös täysin kierrätettäviä.

Kattoremontti ja aurinkopaneelit

Kun maapallon lämpötila jatkaa nousuaan, ympäristöystävälliset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä kodeissa ja rakennuksissa. Katon korjaus voi olla kallista, mutta investoimalla ekologiseen ja energiatehokkaaseen kattoon säästät rahaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi aurinkopaneelien asentaminen katolle mahdollistaa oman sähkön tuottamisen, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja alentaa kuukausittaisia sähkölaskuja.

”Ilmastonmuutoksen ja nousevien energianhintojen lisääntyessä monet asunnonomistajat etsivät tapoja pienentää hiilijalanjälkeään, sekä säästää rahaa sähkölaskuissaan. Yksi merkittävä huomiota saanut vaihtoehto on kattoremontteihin liittyvien aurinkopaneelien asennus.

Ympäristöhyötyjen ja kustannussäästöjen lisäksi aurinkopaneelien asentaminen voi myös nostaa kodin arvoa.” (artikkelista Aurinkopaneelien asennus kattoremontin yhteydessä)

Ekologinen katto auttaa pienentämään hiilijalanjälkeäsi samalla, kun pääset hyötymään sen eduista.

Lähteet: Esa, Energy.gov, Peltikatto huopakaton päälle, Peltikatto -Asennus ja hinta, Rintamamiestalon kattoremontti, Kattoremontti ja uuden katon asennus, Aurinkopaneelien asennus kattoremontin yhteydessä, Peltikattoremontti eri kattotyypeille

Next article