Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Kivijalkaliikkeet yllättävät
Sponsoroitu

Lahti Cityn Dikkaa-hanke vauhdittaa kiinteistökehittämistä kivijalkaliikkeiden yrittäjien ja kiinteistöjen omistajien ajattelua haastamalla. Asukkaiden kaupungin rakentajilla on vastuu siitä, miltä kaupunkikeskus näyttää. 

Lahti on suurin kivijalkakaupungeista asukaslukuunsa verrattuna. Hyvin suunniteltu, eri liikkujat ja toimijat huomioiva ydinkeskustasta palvelee asukkaita ja liiketoimintaa. Keskustan kiinteistöstä 66 prosenttia on yksityisessä omistuksessa ja yli 60 prosenttia taloyhtiöillä. 

Asukkaiden kaupunki

Muutosherkkä ja joustava ydinkeskusta luodaan toimijoiden yhteisellä tavoitteella: asukkaille kiehtova, vuorovaikutteinen ja muuttuva keskusta. 

– Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu digitaalisuuden myötä. Se haastaa yrittäjät ja tilojen omistajat uudistumaan, toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen Lahti City ry:stä kertoo. 

Digitaaliset varausjärjestelmät arkiyritysten käytössä ovat lisääntyneet. Hyvinvointipalveluita tarjoavat yritykset ovat vähentäneet arkiaukioloaan. Ajan varaaminen ikkunassa olevalla QR-koodilla johdattaa asiakkaan tekemään varauksen, jos liike on suljettu. 

Taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille kiinteistökehittämistä

Kiinteistökehittämisen ajattelulla ennakoidaan ja hyödynnetään kiinteistöjen käyttöä. Taloyhtiöiden liike- ja toimistotilojen vastikekerrointen uudelleenarviointi tasa-arvoistaa omistajia. Tyhjillään olevien tilojen käytön monipuolistaminen asukkaiden omaan käyttöön tai vierashuoneena lisää yhteisöllisyyttä ja tuo tuloja yhtiöille. 

Kulttuuri ja taide yhdistää 

Lahdessa on hyviä kokemuksia taiteen ja kulttuurin jalkautumisesta tilapäisesti tiloihin. Esitykset ovat lisänneet korttelin paikkavetovoimaa. Runo- ja tanssitaidetta ikkunatilassa ei jätä kulkijaa kylmäksi. 

– Kaikki toiminta tiloissa ei tarvitse olla kaupallista. Yhden taideviikon jälkeen sain kolme yhteydenottoa tilasta, jossa esityksiä oli pidetty. Kiinnostava, monipuolinen tila vetää puoleensa ihmisiä. Siitä hyötyvät niin yrittäjät kuin kiinteistön omistajat arvon nousuna, Wirtanen iloitsee. 

Lyhytaikaiskäytöllä, Pop-up-tiloilla, lisätään tuottajien ja yrittäjien näkyvyyttä, monipuolistetaan tarjontaa ja kävijöitä. 

Kiinteistönomistajilla ratkaisut 

Ylempien kerrosten toimistotilat voidaan digitaalisilla varausjärjestelmillä muuttaa päiväkäytöstä iltatoimintaan kokoontumistiloiksi yhdistyksille tai majoitustilaksi. 

-Kiinteistökehittämisessä tuotetaan palveluita, joissa toimitilat mukautuvat ihmisten tarpeisiin. Lainsäädäntöä muuttamalla tilankäyttöä tehostetaan, Pipsa Wirtanen visio. 

Kiinteistöomistajien on aika luopua vakituisesta vuokralaisajattelusta. Tulevaisuus kun on tilojen yhteiskäytössä, jakamistalouden ja yhteisöllisyyden liiketoiminnoissa. Kortteleista saadaan kiehtova kokonaisuus, kun katsotaan, miltä kivijalkaliikkeet näyttävät. Sen voi tehdä kuten Lahdessa on tehty: kulttuurin tai taiteen voimaannuttamina. 

Lahti City ry

Lahti City ry on keskustan kehittämisyhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa keskustan positiivista imagoa elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana. Yhdessä verkostonsa kanssa Lahti City rakentaa kestävää, viihtyisää ja sykkivää keskustaa.

e-Tilat kiinteistönhallintajärjestelmä

Digitaalinen e-Tilat-alusta hoitaa sekä avainhallintaa että kulunvalvontaa. Kattavat raportointiominaisuudet ja kätevä varausjärjestelmä on vakiona. Alustaan on helppo yhdistää tietoja eri järjestelmistä, mikä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja hallintaa.

Kiinteistöjen turvallisuutta voidaan parantaa integroimalla alustaan esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmä, jolloin tieto palohälytyksistä lähtee käyttäjille suoraan. Järjestelmä ohjaa automaattisesti tiedottamista ja kiinteistön lukitusjärjestelmien toimintaa.

Tavoitteena viihtyisämpi ja elinvoimaisempi keskusta

Lue lisää avainhallinnasta ja kulunvalvonnasta

Next article