Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Kunnille on luvassa apua puurakentamiseen
Puurakentaminen

Kunnille on luvassa apua puurakentamiseen

Kuva: Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmapäällikkö Petri Heino tietää, että puurakentaminen on kunnille tuttua toimintaa, mutta lisää tietoa, osaamista ja uskallusta asiassa tarvitaan.

– Kuntien talouden tiukentuessa kustannuksia pyritään hallitsemaan entistä tarkemmin ja organisaatiot ovat yhä pienempiä. Samaan aikaan puurakentamisen mahdollisuudet ja materiaalit ovat lisääntyneet, mutta rakennusten hankintakäytännöt eivät tue puurakentamista. Kuntien osaaminen puurakentamisen hankinnoista ei välttämättä ole aina ajan tasalla, Heino pohtii.

– Puurakentaminen on yhä enemmän tehtaalla valmiiksi rakentamista. Sen avulla rakentamisen kuivaketju pysyy hallinnassa, työ on laadukasta ja nopeaa sekä materiaalinkäyttö tehokasta. Puu on mittatarkkaa ja helposti työstettävää, ja sen keveys mahdollistaa suurtenkin osien kuljetuksen.

Tavoitteita ja helpotuksia kunnille

Kunnille on tekeillä ohjeita ja malleja hankintaan liittyvistä asioista.

– Hankintamallien ja -asiakirjojen yhtenäistäminen helpottaa myös teollisuutta tarjousten tekemisessä. Myös puurakentamisen edut saadaan paremmin ”ulosmitattua”, kun ei pakoteta teollisia puuratkaisuja betonirakentamisen muottiin. Lisäksi olisi syytä kehittää hankintayksikköjen välistä yhteistyötä osaamisen sekä myös esimerkiksi yhteishankintojen osalta.

Puurakentamisen osuus on tavoitteena kasvattaa 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Heinon mukaan kunnista 42 prosenttia on tällä hetkellä huomioinut tavoitteen kuntastrategiassaan.

– Tampereella hiilineutraalisuus on osa ilmastotavoitetta. Puurakentaminen vähentää rakentamisen päästöjä ja lisää rakennuksiin varastoituvan hiilen määrää. Kaupunki palkittiin viime syksynä puurakentamisen edistämisestä, jota se tekee muun muassa maankäytön ohjauksella. Alueen osaamista on kartutettu yliopiston ja muiden kumppaneiden kanssa. Kun puurakentaminen on aina mukana kaupungin päätöksenteossa, se on luontevasti osa kaikkea suunnittelua, Heino kertoo.

Next article