Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Puukerrostalo sitoo hiiltä koko rakennuksen käyttöiän
Sponsoroitu

Puu on merkittävä materiaali pientalorakentamisessa. Kerrostaloissa puun käyttö on vielä vähäisempää, mutta kasvaa voimakkaasti.

– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat nousemassa yhä suurempaan rooliin rakennushankkeiden suunnittelussa ja valinnoissa. Rakentaminen on merkittävä päästöjen aiheuttaja ja puurakentamisella hiilijalanjälkeä voidaan merkittävästi vähentää betonirakentamiseen verrattuna. Puukerrostalon runko on pitkäaikainen hiilivarasto ja hyvin suunnitellun talon käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin suunnitteluperusteissa käytetty 50 vuotta, sanoo hankekehitysjohtaja Ari Laitinen, KW-Component Oy.

Puukerrostalorakentamisen osuus on vielä vähäinen, mutta sen osuus kasvaa. Tätä edistää muun muassa kaupunkien tontinluovutusehdot, jotka ohjaavat rakentamista enemmän puurakentamisen suuntaan.

Hyvällä suunnittelulla ja rakentamistavan valinnalla on merkittävä vaikutus kustannuksiin. Tehokkaalla teollisella puurakentamisella päästään alle betonirakentamisen hintatason.

Rakentaminen on osa kiertotaloutta

Puurakentaminen on yksi ratkaisu kohti vähähiilisempää rakentamista. Puukerrostaloissa käytetään myös terästä ja betonia, joiden hiilitasetta on myös parannettava. Yksi puun merkittävistä eduista rakennusmateriaalina on sen keveys, joka mahdollistaa teollisen rakentamisen. Tilaelementteihin perustuvassa rakentamisessa jopa 80 prosenttia tehdään tehtaalla, jolloin rakennusmateriaalien hukka on vähäisempi ja kierrätysaste on korkea.

– Kiertotalouden merkitys rakentamisessa kasvaa. Jo rakennusta suunniteltaessa on mietittävä valmiiksi purkaminen ja jatkokäyttö. Se koskee kaikkea, niin talotekniikkaa kuin runkorakenteitakin. Talon elinkaari on jo itsessään pitkä, purkamisen jälkeen kerrostalon tilaelementtejä voidaan uudelleen käyttää esimerkiksi kesämökkien rakentamiseen, Laitinen kertoo.

– Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia muuttaa ja ohjaa rakentamista. Tämä vaikuttaa rakentamiseen liittyviin ratkaisuihin ja valintoihin. Taksonomia vaikuttaa rakenneratkaisujen lisäksi myös materiaalien valintaan. Entistä enemmän on hankkeita, joissa hiilijalanjälkeä lasketaan jopa yksittäisten tuotteiden tasolla, jotta päästään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen. Kestävä rakentaminen ei keskity pelkästään rakentamiseen vaan myös rakennuksen käyttöön. Nykyaikainen tilaelementti sisältää paljon energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä vähentävää teknologiaa. Näiden valintojen kautta rakennuttajat pääsevät paremmin kiinni vihreään rahoitukseen, toteaa Woodcomp Oy:n toimitusjohtaja Marko Paloniemi.

Woodcompin teollinen puurakentaminen optimoi puun käyttöä. Puukerrostaloissa alakerrokset ovat massiivisempia ja rakenteet kevenevät ylöspäin, tämä lisää puurakenteen kilpailukykyä. Kerrostaloja rakennetaan hallituissa olosuhteissa sisätiloissa ruuhka-Suomen ulkopuolella, missä on tarjolla sekä työvoimaa että tuoteosa- ja raaka-ainetoimittajia.

Woodcomp Oy, KW-Component Oy ja Lapaluodon Puu Oy kattavat koko arvoketjun puunjalostuksesta omaan tilaelementtitehtaaseen, suunnittelusta valmiiksi puukerrostaloksi.

Ympäristöystävällistä kiertotaloutta

• Rakentaminen tapahtuu tehtaassa, jolloin voidaan varmistaa kuivaketju sekä rakentamisen laatu, optimoida raaka-aineiden käyttö ja minimoida hukka.
• Korkealla esivalmistusasteella työmaa- ja kokonaisrakentamisaika lyhenee merkittävästi. Lyhentynyt työmaa-aika tarkoittaa myös parempaa pääoman tuottoa.
• Oikein suunniteltu ja rakennettu puukerrostalo on pitkäikäinen ja sen elinkaarta voidaan jatkaa.

Next article