Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Rakennetun ympäristön tiedon hyödyntäminen tuo säästöjä sekä edistää kiinteistöjen hallintaa
Sponsoroitu

Heikki Rouhesmaa

toimitusjohtaja, Buildercom Oy

Nykyaikaiset tiedonhallintajärjestelmät mahdollistavat rakennetun ympäristön tiedon hyödyntämisen koko elinkaaren ajan.

Rakennus- ja kiinteistöalan tiedonhallintajärjestelmät mahdollistavat tiedon hyödyntämisen sekä luovat kiinteistöjen omistajille merkittävän säästöpotentiaalin. Järjestelmien tärkein hyöty onkin koko elinkaaren ajalta kerätty data, minkä pohjalta voidaan tehdä toimintaa kehittäviä muutoksia, kertoo Buildercom Oy:n toimitusjohtaja Heikki Rouhesmaa.

Buildercom tarjoaa tiedonhallintaratkaisuja kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen ja tila- ja vuokrahallinnan tarpeisiin sekä energiajohtamisen ratkaisuja tytäryhtiö Eneronin kautta.

Tiedonhallinnan merkitys korostuu muuttuvassa taloustilanteessa

Muuttuneen taloustilanteen myötä ennakoinnin tärkeys kiinteistö- ja rakennuttamisalalla on korostunut entisestään. Nouseviin kustannuksiin sekä muuttuvaan toimintaympäristöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

– Rakennetussa ympäristössä on kiinni merkittävä määrä pääomaa. Rakentamisen kustannusten nousun myötä investointien ja resurssien kohdentaminen on tehtävä tarkoin. Hyödyntämällä tiedonhallintajärjestelmiä voidaan päätökset tehdä oikeaan tietoon perustuen. Esimerkiksi sähköisen kilpailuttamisen hyödyntäminen on mahdollistanut urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa käydyn tiedonvaihdon entistä täsmällisemmillä tiedoilla, Rouhesmaa toteaa.

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä tieto voidaan tarjota tietojärjestelmien avulla yhdestä keskitetystä paikasta kaikille osapuolille. Näin yksinkertaistetaan toimintaa ja poistetaan mahdollisuus toimia vanhentuneeseen tietoon perustuen.

– Mitä paremmin osataan ajantasaisen tiedon pohjalta arvioida kannattavia investointeja, sen parempi, Rouhesmaa lisää.

Automatisoidut prosessit parantavat kiinteistöjen ja vuokrauksen hallintaa

Kiinteistöjen hallintajärjestelmistä hyötyvät niin sijoittajat kuin yksityiset ja julkiset omistajatkin. Buildercomin tarjoama Haltia on kiinteistöjen vuokraamisprosessin hallintajärjestelmä, joka kattaa kiinteistön omistamiseen pohjautuvat prosessit aina rahaliikenneraporteista kiinteistöliiketoiminnan raportointiin. Lisäksi se integroituu helposti muihin järjestelmiin eri rajapintojen kautta, mikä sujuvoittaa eri kiinteistöjen hallintaa entisestään.

– Automatisointi on kaiken keskiössä. Hyvänä esimerkkinä on kiinteistöjen vuokraus, joka vaatii useimmiten paljon manuaalista datansiirtoa sekä päivittämistä. Kiinteistöjen hallintajärjestelmän avulla on helppo hallita vuokrausprosessia alusta loppuun. Esimerkiksi vuokralaisen vaihtumisen aiheuttamat toimet on järjestelmän kautta helppo hallinnoida, Rouhesmaa havainnollistaa.

Energianseuranta luo kiinteistöille merkittävän säästöpotentiaalin sekä edistää vihreää siirtymää

Energian hinnannousu on kiihdyttänyt kiinteistöjen omistajien tietoutta energiankulutus- ja kustannusseurannasta.

– Kiinteistöjen energiankäytön säästöpotentiaali on merkittävä – kulutus- ja kustannusseurannasta saatavan tiedon avulla kuluissa voidaan säästää jopa 30 prosenttia, Rouhesmaa kertoo.

Buildercomin tytäryhtiö Eneronin tarjoama palvelu luo perustan älykkäälle energiajohtamiselle sekä kustannustehokkaalle energiaseurannalle.

– Kun samantyyppisten kiinteistöjen välillä tunnistetaan merkittäviä eroja kulutuksessa, voidaan analysoida, mitkä toimenpiteet luovat suurimman säästöpotentiaalin ja kohdistaa investoinnit paremmin, Rouhesmaa toteaa.

• BEM-palvelukokonaisuus mahdollistaa rakennetun ympäristön tiedon hyödyntämisen sekä luo säästöjä yrityksille
• Kiinteistöjen hallintajärjestelmä Haltia automatisoi kiinteistöliiketoiminnan raportoinnin
• Kiinteistöjen energiaseurannan mahdollistava Eneron tuo säästöjä ja edistää kiinteistöjen vihreää siirtymää

Lue lisää: buildercom.fi, buildercom.fi/haltia, eneron.fi

Tiedonhallintaa rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajalle

Next article