Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Reaaliaikainen lämpötilan seuranta voi säästää kiinteistöille pitkän pennin
Sponsoroitu

Nykyään on yleistä seurata tarkasti dataa liittyen unenlaatuun ja -määrään sekä päivittäisiin askeliin. Samaan aikaan kiinnitetään paljon vähemmän huomiota niihin tiloihin, joissa ihmiset viettävät aikaa. Huoneen lämpötila ja ilmanlaatu vaikuttavat vahvasti jaksamiseen, mutta silti niitä ei tarkkailla samassa määrin kuin kehon sisällä tapahtuvien prosessien vaikutuksia.

Tilojen lämpötilan ja lukemattomien muiden muuttujien mittaamiseen on kuitenkin olemassa ratkaisu: IoT, eli Internet of Things, suomennettuna esineiden internet. Sen avulla pystytään yksinkertaistettuna kuljettamaan tietoa esineiden välillä.

Käyttökohteita teknologialle on käytännössä loputtomasti; kiinteistöjen, taloyhtiöiden ja koulujen olosuhteiden seurannasta kylmätilojen seurantaan, kävijämäärien laskentaan ja tilojen valvomiseen. Kaikki valvonta tapahtuu etänä, joten paikan päälle ei tarvitse välttämättä mennä.

Valtava potentiaali

Nollge on esineiden internet -konsepti, jolla voi turvata ja valvoa tilojen kriittisiä toimintoja. Yritys toimittaa langattomia, siirrettäviä ja omassa verkossa toimivia antureita, jotka mittaavat ja lähettävät juuri omiin tarpeisiin valittavia mittaustuloksia.

Kiinteistöjen omistajille potentiaali on valtava.

– Kun kiinteistöstä saadaan ajankohtaista tietoa ja voidaan seurata olosuhteiden kehitystä pidemmältä ajalta, on jatkotoimenpiteiden, niin akuuttien kuin jatkuvien, tekeminen helpompaa, Nollgen asiakkuuspäällikkö Markus Savander valaisee ja lisää:

– Ilman tietoa on vaikeaa ymmärtää tilannetta ja tehdä tarvittavia korjauksia ja muutoksia.

Suuri hyöty kiinteistöjen omistajille


Tuote soveltuu käytännössä kaikille, jotka ovat kiinteistöjen seurannasta kiinnostuneita, kuten kiinteistöjen omistajat sekä niitä hallinnoivat tahot.

Olosuhteiden seurannalla pystytään hahmottamaan tilojen kokonaistilannetta paremmin. Kun lämpötilaa valvotaan, on sen perusteella helppo tehdä tarvittavia muutoksia lämmönjakeluun. Näin voidaan parhaimmillaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Myös muiden arvojen kuten CO2, hiukkasten ja kaasujen valvonta on mahdollista ja kannattavaakin – varsinkin kun puhutaan kiinteistöistä ja niiden olosuhteista.

– Nollgen avulla voidaan muun muassa seurata eri tilojen lämpötilaa ja sen mukaan alentaa sitä. Tätä kautta voidaan saada merkittäviä säästöjä. Lämpötilan laskeminen vain yhdellä asteella voi tuoda jopa 5–7 prosentin säästöt, Savander kertoo.

Käyttäjäystävällisyys edellä

Nollge on suunniteltu käyttäjäystävällisyys edellä. Tuote on heti valmis käyttöönotettaviksi ja laitteilla on pitkä käyttöikä.

Laitteita voi siirtää vapaasti mihin haluaa. Huomattavaa on myös, etteivät ne tarvitse SIM-korttia tai WiFi-yhteyttä.

– Laite asetetaan tilaan, josta mittaus halutaan tehdä. Kun tuloksia ja dataa on kerätty tarpeeksi, laitteen voi siirtää seuraavaan tilaan tai jättää sen monitoroimaan mahdollisia muutoksia, Savander selittää.

Nollge järjestelmän edut

• Järjestelmä säästää sekä rahaa, että ympäristöä, sillä sen avulla pystytään vaivattomasti monitoroimaan tilojen lämpötilaa ja tekemään tarvittavia muutoksia. Lämpötilan laskeminen vain yhdellä asteella voi tuoda jopa 5–7 prosentin säästöt.

• Nollge on suunniteltu käyttäjäystävällisyys edellä. Laitteet ovat heti käyttövalmiita, pitkäikäisiä eivätkä tarvitse SIM-korttia tai WiFi-yhteyttä.

• Asiakaspalvelu on Nollgelle sydämen asia. Esineiden internet on vielä monelle tuntematon konsepti. Näin ollen yritys, jonka asiakaspalvelu on palvelualtis ja helposti tavoitettavissa on kullanarvoinen.

Omiin käyttötarpeisiin räätälöity liittymä
vapauttaa keskittymään olennaiseen

Next article