Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Siellä tila missä ihminen
Kiinteistöjen kehittäminen

Siellä tila missä ihminen

Käyttöasteen tunnistamisella pystytään tehostamaan paitsi kiinteistöjen käyttöastetta myös energiatehokkuutta. Kuva: Getty Images

Markus Sihvonen

asiantuntija

Kiinteistön käyttöasteen mittaustuloksia hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

Kiinteistöjen eri tilojen käyttöasteen seuranta ja mittaaminen auttavat selvittämään, ovatko käytössä olevat tilat asianmukaiset ja ovatko kaikki neliöt tehokkaassa käytössä. Asiantuntija Markus Sihvonen sanoo mittausten antavan tarkkoja tietoja tilojen käytöstä ja auttavan myös mitoittamaan tilat oikein.

– Liikkuvan työn yleistyessä toimitilojen käyttöprofiili ja samalla energiankäyttöprofiili muuttuvat. Vuoden 2019 maailmanlaajuisen Toimiva työympäristö -tutkimuksen mukaan keskimäärin 55 prosenttia työpisteistä on väliaikaisesti vapaana.

Sihvonen arvelee, että myös koronaviruspandemia on todennäköisesti vaikuttanut kiinteistöjen käyttöprofiilin muuttumiseen.

– Käyttöasteen tunnistamisella pystytään tehostamaan paitsi kiinteistöjen käyttöastetta myös energiatehokkuutta.

Tulevaisuudessa älykkäät ratkaisut ovat entistä älykkäämpiä

Kiinteistöjen tekoälypohjaiset ratkaisut kehittyvät ja monipuolistuvat Sihvosen näkemyksen mukaan tulevaisuudessa entisestään. 

– Energiatehokkuuden parantaminen on hyvä alku, kun älyteknologiaa otetaan kiinteistöissä käyttöön. Investointi on helposti perusteltavissa, sillä energiansäästö on mitattavissa ja tuottaa heti kustannussäästöä.

Tulevaisuudessa käyttäjät hyödyntävät enemmän kiinteistön tuottamia palveluita tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi hukkalämpöä voidaan siirtää sitä tarvitseville käyttäjille.

– Kiinteistöstä voi tulla täysin itsenäinen ekosysteemi, joka tuottaa palveluita käyttäjilleen, Sihvonen sanoo. 

Älypohjainen järjestelmä pystyy Sihvosen mukaan esimerkiksi tarjoamaan saman kiinteistön eri käyttäjille mahdollisuuden yhteisten palveluiden käyttämiseen. 

– Jokaisen käyttäjän ei tarvitse hankkia omia järjestelmiä vaikkapa kulun- tai pysäköinninvalvontaan. Nykyisin yhteiskäytössä olevat neuvottelutilat ovat hyvä esimerkki kiinteistön tuottamista, yhteisistä varattavista palveluista.

Next article