Skip to main content
Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Toimialojen välinen yhteistyö avaa polkuja rakennusalan menestykseen
Kiinteistöjen kehittäminen

Toimialojen välinen yhteistyö avaa polkuja rakennusalan menestykseen

Vihreä siirtymä ja digitaalisuus megatrendeinä tuovat hyviä mahdollisuuksia kehitystyöhön ja liiketoimintaan. Kuva: Getty Images

Kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 83 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta ja noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rakennustietosäätiön digitalisaatiosta vastaava tutkimusjohtaja Tommi Arola katsoo alaa kehityksen ja innovaatioiden näkökulmasta.

– Rakennukset, kaupungit, väylät ja verkostot ovat yhteiskuntamme toimivuuden perusta. Samalla ne ovat huikea innovaatioiden alusta, jossa eri toimialat kohtaavat. Vihreä siirtymä ja digitaalisuus megatrendeinä tuovat hyviä mahdollisuuksia kehitystyöhön ja liiketoimintaan. Kytkemällä eri toimialojen hankkeita yhteen, saadaan kasvuun vetoapua usealta alalta yhtäaikaisesti, Arola sanoo.

Datan yhteentoimivuutta tarvitaan yli toimialojen koko rakentamisen elinkaaren ajalta.

– Rakennetulta ympäristöltä ja infralta odotetaan kestäviä ratkaisuja. Kestävä rakentaminen, siihen liittyvät laadukkaat ja vähähiiliset rakennusmateriaalit sekä rakentamisen teknologia ovat tärkeitä kehityskohteita. Näiden edistämiseen tarvitaan yhteisiä TKI-panostuksia.

Arola uskoo, että digitaalinen toiminnanohjaus, älyteknologia ja modulaarinen tuotanto avaavat polkuja vientiin. Yksi kasvumahdollisuus piilee rakennusten kyberturvallisuudessa ja tietoverkkojen vahvistamisessa. Hän rohkaisee eri alojen toimijoita tuottamaan innovaatioita hakemalla yhteishankkeita globaalisti, esimerkiksi Yhdysvaltojen korkean teknologian elvytyspakettiin liittyen.

Tarvitsemme laajaa, koko rakennettua ympäristöä koskevaa digitaalista tiedonkulkua

– Jokaisen toimialan olisi saatava oma digiperustansa kuntoon, niin tiedon kuin standardienkin osalta. Datan yhteentoimivuutta tarvitaan yli toimialojen koko rakentamisen elinkaaren ajalta suunnittelusta rakentamiseen, ylläpitoon ja purkamiseen asti. Kun alakohtainen tietovirta toimii, voimme yhdistää toimintoja ja saamme koneet kunnolla töihin ihmisten sekä yritysten arjen tueksi, esimerkiksi rakentamisen, liikenteen ja energiatoimialan kesken.

– Tarvitsemme tulevaisuudessa sekä moniala- että toimialakohtaista erityisosaamista ja hyvät työkalut nuorille talenteille jo opintojen alkuvaiheessa. Mahdollisuutemme ovat monialaisissa tiimeissä, joilla on innostusta uuteen ajatteluun, visioi Arola.

Next article