Etusivu » Korjausrakentaminen » Asiantuntija Kai Salmi: Asbestikartoitus on järkevä investointi korjausrakentamisessa
Asbesti

Asiantuntija Kai Salmi: Asbestikartoitus on järkevä investointi korjausrakentamisessa

asbestin-purku
asbestin-purku
Kuvat: Getty Images ja oma arkisto

Kai Salmi

puheenjohtaja, Suomen Asbesti- ja pölysaneerausalan liitto SAP ry

Työterveyslaitokselta on ilmestymässä uusien tutkimustulosten perusteella laaditut ohjeistukset asbestitöiden teettäjälle.

Asunnon remontointia suunniteltaessa kannattaa huomioida asunnon rakennusvuosi. Suurin osa korjausrakentamiskohteista on rakennettu 1960–80-luvulla, jolloin rakennusalalla elettiin asbestin kultakautta. Käytännössä jokaisessa tuon ajan asunnossa on käytetty asbestia.

Mitä asunnon remontoijan tulisi tietää asbestista? Entä mitkä ovat osakkaan velvollisuudet ja oikeudet taloyhtiössä asbestin ja muiden haitta-aineiden osalta?

Edullista materiaalia käytettiin kaikessa rakentamisessa

Asbesti on kallioperästä louhittava mineraali, jota on hyvien ominaisuuksiensa vuoksi käytetty yleisesti eristeenä ja sidosaineena rakentamisessa. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta aina 1990-luvulle asti.

Suomessa asbestin maahantuonti ja käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 1994 alkaen. Kehitysmaissa asbesti on vielä yleisesti käytössä, ja sitä louhitaan edelleen muun muassa Venäjällä.

–Ennen 1990-lukua asbestin riskeistä ei juuri puhuttu, vaikka tietoa asbestin vaarallisuudesta on 1930-luvulta asti. Yleisimpien asbestisairauksien, syövän ja asbestoosin luonteen takia altistumiset ilmenevät sairastumisina ja kuolemina vasta vuosikymmenien päästä, kertoo Suomen Asbesti- ja pölysaneerausalan liitto SAP ry:n puheenjohtaja Kai Salmi.

Asbesti on edelleen suurin yksittäinen työperäisiä kuolemia aiheuttava tekijä, johon kuolee Suomessa vuosittain satakunta ihmistä.

AHA-asiantuntija laatii asbestikartoituksen

Vuonna 2015 voimaan tulleen asetuksen myötä asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa ennen remonttia.

– Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, määrä, laatu ja pölyävyys purettaessa sekä toimenpidesuositukset, kertoo Salmi.

Asunnon asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asiaan pätevöitynyttä henkilöä, esimerkiksi asbesti- ja haitta-aineasiantuntijaa eli AHA-asiantuntijaa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kartoituksen lisäksi myös työsuunnitelman laadinta ja asbestitöiden valvonta.

– Jos kartoittajalla ei ole riittävää asiantuntemusta ja rakenteissa piilevää asbestia ei löydetä, kaikki työn vaikutuspiirissä olevat henkilöt altistuvat asbestille. Riskinä on tällöin myös suuret kustannukset, toteaa Salmi.

Asbestinpurku kannattaa teettää asiantuntijalla

Asbestipurkuprojektiin sisältyy monta eri vaihetta, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Työt kannattaakin teettää luotettavilla toimijoilla, joilla on ammattitaitoinen henkilökunta.

– Jos esimerkiksi kerrostaloasuntoaan remontoivalle sattuu vahinko ja asbestit pöllähtävät, vastuu on asunnon omistajalla ja pahimmassa tapauksessa lasku koko porrashuoneen asbestipuhdistustöistä ohjataan hänelle. 

Luotettavia toimijoita löytyy esimerkiksi osoitteesta sapry.fi/jasenliikkeet

Next article