Etusivu » Korjausrakentaminen » Asbesti- ja haitta-aineet korjausrakentamisessa
Asbesti

Asbesti- ja haitta-aineet korjausrakentamisessa

Asbestipurku
Asbestipurku
Kuva: Getty Images

AHA-asiantuntija

Koko asbestialan tärkein asiantuntija on asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, AHA-asiantuntija. AHA-asiantuntija tekee asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, selostaa suunnittelijoille kartoituksen löydösten vaikutuksen, auttaa kilpailutuksessa ja hoitaa jatkokäytön turvallisuuden osoittavat puhtausmittaukset.

Asbestikartoitus

Asbestitöiden turvallisuusasetuksen Vna 798/2015 perusteella kaikissa ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä ennen muita töitä. Kartoituksessa esitetään asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys purettaessa.

Asbestikartoituksessa asiantuntija tunnistaa usein tyypillisimmät asbestimateriaalit kokemusperäisesti, ilman näytteenottoa. Mahdollisesti asbestia sisältävistä materiaaleista otetaan näyte, joka toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi.  

Asbestipurku käytännössä

Asbestipurkuyritys tekee ennakkoilmoituksen Aluehallintovirastoon seitsemän päivää ennen työn aloitusta. Urakoitsija laatii työstä turvallisuussuunnitelman päätoteuttajalle.

90 % purkutöistä tehdään osastointimenetelmällä. Purkutöiden lopuksi, siivouksen jälkeen otetaan aggressiivinen ilmanäyte osastoinnista. Ilman asbestikuitupitoisuus on oltava <0,01 kuitua/cm3. Ilmanpuhtausmittauksesta ja alipaineen seurannasta laaditaan kirjallinen raportti rakennuttajalle. Asbestiurakoitsija laatii yhdessä rakennuttajan kanssa luovutusdokumentin.

Muut haitta-aineet

Korjausrakentamisessa tyypillisesti törmätään myös useisiin muihin haitta-aineisiin. Tyypillisimpiä ovat lyijy- tai PCB-pitoiset elastiset liimamassat ja maalit sekä PAH-yhdisteitä sisältävät bitumiset vedeneristeet. Usein myös maaleissa on käytetty raskasmetalleja. Suurin osa näistä ei aiheuta terveysriskiä olemassaolollaan, vaan ne muuttuvat haitallisiksi vasta kun niitä työstetään. Tässä korostuukin pölynhallinnan merkitys kaikessa työskentelyssä. Keuhkothan ovat elimistömme herkin reitti altistumisessa

Asbestifaktoja:

1. Käytön huippuvuodet 60- ja 70-luku
2. Käyttökielto Suomessa 1994
3. Uusi asbestilaki 2015
4. AHA-asiantuntijoita Suomessa 157
5. Asbestipurkuliikke itä noin 300
6. Asbestipurkajia rekisterissä noin 3000
7. Asbestin huippuominaisuuksina lämmön-, sähkön- ja ääneneristyskyky
8. Asbesti lisä- tai sideaineena parantaa useiden materiaalien ominaisuuksia
9. Asbesti on halpaa
10. Louhittua asbestia ei tarvitse jatkojalostaa
11. Suuntaa antava lista asbestimateriaaleista löytyy: ttl.fi

Kirjoittaja Kai Salmi on Suomen Asbesti- ja Pölynsaneerausalan liitto SAP ry:n puheenjohtaja.

Next article