Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Oikeat lähtötiedot ovat edellytys onnistuneelle korjaushankkeelle
Korjausrakentaminen

Oikeat lähtötiedot ovat edellytys onnistuneelle korjaushankkeelle

Korjausrakentamisessa mennään vanhan rakennuksen ehdoilla. Kuva: Getty Images

Rakennusmateriaalit, rakenteet, talotekniikka, rakennuksen käyttö ja sisäilmasto muodostavat kokonaisuuden, jonka osat ovat kytköksissä toisiinsa. Riittävän perusteelliset esiselvitykset ovatkin hyvän korjaussuunnittelun edellytys.

– Korjausrakentamisessa mennään vanhan rakennuksen ehdoilla. Jos ei ole piirustuksia tai muita tarvittavia tietoja, on vaikea suunnitella hanketta. Tilaajan on vaikea arvioida kustannuksia, jos ei tiedetä mitä pitää korjata. Jos ennen korjaamisen aloittamista ei selvitetä mistä vika johtuu, voidaan joutua korjaamaan sama asia uudelleen. On tärkeää, että korjataan oikeita asioita, tehdään tarpeeksi mutta ei yli. Ei pureta puolta taloa, jos se ei ole tarpeen. Mutta ei myöskään maalata julkisivun halkeamia piiloon, vaan selvitetään mistä halkeamat johtuvat ja sitten korjataan asia, sanoo Rakennustieto Oy:n tiimipäällikkö Ilkka Friman.

– Korjaushankkeessa tarvittavat esiselvitykset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Rakennuksen ikä, korjaus- ja huoltohistoria sekä rakennusmateriaalit, rakenteet ja tekniset järjestelmät määrittävät osaltaan esiselvitysten tarvetta. Tarvittaviin selvityksiin vaikuttavat yhtä lailla myös korjaus- ja muutostöille asetetut tavoitteet, Friman jatkaa.

Päivitetty KorjausRYL

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on laadittu helpottamaan hankekohtaisten asiakirjojen laadintaa.

KorjausRYLin päivityksen yhteydessä otettiin huomioon myös kiertotalousperiaatteet. Purkaminen ja säilyttäminen -luvussa esitetään hyvän rakennustavan vaatimukset purkutyölle, ympäristövaikutusten hallinta sekä purkujätteen hyödyntäminen. Rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkoitetussa Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuudessa esitetään ohjeistavaa tietoa selvityksistä, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvä teettää ennen purkutöiden aloittamista sekä suunnitelmista purkuhankkeen eri vaiheissa.

Lue lisää rakennustiedon sivuilta: rakennustieto.fi/korjausryl

Next article