Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Taksonomia vaikuttaa pian rahoituksen saamiseen
Korjausrakentaminen

Taksonomia vaikuttaa pian rahoituksen saamiseen

Rahalaitosten on jo nyt raportoitava lainakantojensa ja sijoitustensa kestävyysnäkökulmista. Kuva: Getty Images

Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian tavoitteena on valjastaa yritysten rahoitus vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa. Rakennusteollisuus RT ry:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen on taksonomian kriteerejä valmistelevan EU-komission Platform on Sustainable Finance’n jäsen ja kertoo työn tilanteesta.

– 2020 voimaan astunut taksonomia-asetus antoi komissiolle valtuudet valmistella taksonomian kriteerejä ja laatia delegoituja säädöksiä. Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeva säädös, on hyväksytty ja sen soveltaminen alkaa 1.1.2023. Muita neljää ympäristötavoitteita koskevaa delegoitua säädöstä valmistellaan tämän vuoden aikana ja sitä sovelletaan aikaisintaan 2024, Vuorinen kertoo.

Taksonomiasäädöksen vaikutukset tällä hetkellä

– Aluksi asetus vaikuttaa vain suuriin, yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyrityksiin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Ne ovat velvollisia raportoimaan taksonomian mukaisuudestaan, mutta odotettavissa on, että samoja velvollisuuksia siirtyy myös pienemmille yrityksille, sanoo Vuorinen.

– Rahalaitosten on jo nyt raportoitava lainakantojensa ja sijoitustensa kestävyysnäkökulmista. Tällä on heijastusvaikutuksia kaikkiin rahoitusta saaviin yhtiöihin, myös pk-yrityksiin. Tulevaisuudessa yhä useamman rahoitusta hakevan yrityksen on varauduttava vastaamaan lainanantajalle kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.

Myös rakentamiseen on Vuorisen mukaan liitettävissä taksonomian kriteereitä, joilla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään. Uudisrakentamisessa keskeisimmät niistä ovat rakennusten energiatehokkuus ja hiilijalanjälki. Korjausrakentamisen kriteerejä ovat edellisten lisäksi myös esimerkiksi asennus- ja korjaustyöt, jotka koskevat energiatehokkuutta parantavia laitteita ja sähköajoneuvojen latausasemia. Kiertotalous on esimerkiksi uusiomateriaalien hyödyntämisen myötä vahvasti mukana.

– Vaikka kestävä rahoitus asettaa kovia tavoitteita, se ei välttämättä tarkoita tiukkoja määräyksiä. Kyse on realistisista tavoitteista, vaikka mahdollistavista keinoista vielä keskustellaan, muistuttaa Vuorinen.

Next article