Etusivu » Rakennuttaminen » Aurinkosuojauksella kansanterveydellistä merkitystä
Aurinkosuojaus

Aurinkosuojauksella kansanterveydellistä merkitystä

aurinkosuojaus
aurinkosuojaus
Kuvat: Getty Images

Hannu Sipilä

toiminnanjohtaja, Suomen Aurinkosuojaus ry

Aurinkosuojauksen ensisijainen tavoite on estää auringonsäteilyn epäedullinen vaikutus sisäolosuhteisiin ja energiankulutukseen.

Päivänvalo ja suora auringon säteily koetaan yleensä myönteisiksi tekijöiksi sisätiloissa. Päivänvalosta on myös energiahyötyä, sillä se vähentää sähkövalaistuksen tarvetta ja auringon lämpösäteily voi myös pienentää tilojen lämmitystarvetta ja siten koko rakennuksen energiankulutusta.

– Liiallinen auringon säteily sisätiloissa toisaalta heikentää lämpöviihtyvyyttä, lisää jäähdytysenergian kulutusta ja haittaa työskentelyä, Suomen Aurinkosuojaus ry:n toiminnanjohtaja Hannu Sipilä sanoo.

Aurinkosuojauksella tarkoitetaan varjostusta eli suojautumista lämpöviihtyvyyttä heikentävältä suoralta auringon lämpösäteilyltä sekä häikäisynestoa. Aurinkosuojauksen ensisijainen tavoite on estää auringonsäteilyn epäedullinen vaikutus sisäolosuhteisiin ja energiankulutukseen. Sipilä muistuttaa, että asuntojen lämpötilan hallinnalla on myös kansanterveydellistä merkitystä.

– Ihminen tarvitsee joka päivä silmän kautta tietyn määrän päivänvaloa, sillä se kehittää keholle välttämättömiä hormoneja päivärytmin takaamiseksi. Päivärytmissä esiintyvät häiriöt voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia.

Ilmastonmuutos huomioitava myös rakennusten aurinkosuojauksessa

Aurinkosuojauksen merkitys korostuu edelleen rakennusten kesäisen viilennystarpeen kasvaessa ilmastonmuutoksen myötä. Rakennuskannassa ollaan Sipilän mukaan menossa kohti lähes nollaenergiarakentamista.

– Automaattinen aurinkosuojaus on kustannus- ja energiatehokkain tapa päästä tavoitteeseen sekä olemassa olevassa rakennuskannassa että uudisrakentamisessa. Kaikki toimenpiteet automaattiseen aurinkosuojaukseen voidaan toteuttaa energiatehokkaasti myös olemassa olevalla rakennuskannalla.

Suomessa ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta asettaa rakennustyyppikohtaisesti sisälämpötilan tavoitteellisen vaihteluvälin ja enimmäismäärän sen ylittäville astetunneille. Kesäajan sisälämpötiloja koskeva tarkastelu on tehtävä jo rakennuslupaa haettaessa kaikille rakennustyypeille lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta, kuten pientaloja tai varastoja.

– Jos auringon säteilykuorman vuoksi huoneen lämpötila uhkaa nousta liikaa, tulee rakennuksessa käyttää joko aurinkosuojausratkaisua tai jäähdytysjärjestelmää, Sipilä painottaa.

Next article