Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Data auttaa kasvattamaan kiinteistöjen arvoa
Elinkaarirakentaminen

Data auttaa kasvattamaan kiinteistöjen arvoa

Omistajan ja kiinteistön myyjän on tärkeää pitää huolta omaisuudestaan ja dokumentoida tapahtumat, toteaa RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi. Kuva: RAKLI

Perinteisen investointikustannuslaskennan lisäksi elinkaarikustannuslaskenta, LCC, Life Cycle Costs, sekä erilaiset arviointi- ja simulaatiotyökalut, kuten elinkaariarviointi, LCA, Life-cycle assessment, auttavat optimoimaan rakennus- ja elinkaarikustannuksia sekä kiinteistön hiilijalanjälkeä.

Arviointien ja laskelmien tehokas hyödyntäminen vaatii tuekseen yhä laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja kiinteistöomaisuudesta.

– Pidemmän aikavälin investointia tehtäessä on tärkeää vertailla erilaisten teknisten ratkaisujen ja materiaalien vaihtoehtoisia kustannuksia, ja laskea missä ajassa kalliimmat investoinnit maksaisivat itsensä takaisin. Laskentaan vaikuttavat teknisessä mielessä käyttö- ja huoltokulut ja esimerkiksi lasketaanko investoinnille jokin jäännösarvo. Myös erityisesti käytettävyydellä ja ympäristövaikutuksilla, kuten vähähiilisyydellä, on oma arvonsa. On myös arvioitava, onko valittu ratkaisu toimiva kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua ja vastaako se nykyisiä ja nopeasti kehittyviä toiminnallisia ja kestävän kehityksen vaatimuksia, toteaa RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi.

– Ammattimaisen omistamisen kulttuuri kehittyy sekä asuin- että muiden kiinteistöjen osalta. Tällöin dokumentoinnin ja tiedonhallinnan merkitys korostuvat. Todennettu tilannekuva kiinteistövarallisuudesta sekä historiadata tehdyistä materiaali- ja laitevalinnoista, huolloista ja toiminnallisuudesta ovat oleellisia omaisuuden arvon säilyttämisessä, Somersalmi jatkaa.

Sähköinen huoltokirja kattaa koko kiinteistön elinkaaren

Tiedonhallinnan vaatimuksien kehittyminen linkittyy myös meneillään olevaan maankäyttö ja rakennuslain, MRL, uudistukseen, jossa keskitytään viranomaisprosessien, kuten rakennuslupaprosessin digitalisoitumiseen. Nykyisessä markkinassa varsinkin ammattimainen ostaja vaatii usein sähköisen luovutusaineiston, johon on kirjattu kaikki oleelliset kiinteistöön tehdyt toimet rakennusluvan saamisesta alkaen.

– Omistajan ja kiinteistön myyjän on tärkeää pitää huolta omaisuudestaan ja dokumentoida tapahtumat. Vaatimukset teknisille selvityksille, digitaaliselle dokumentoinnille ja luovutettavalle tiedolle kasvavat elinkaaren eri vaiheissa ja kaikilla kiinteistönomistamisen tasoilla, Mikko Somersalmi painottaa.

Next article