Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Kestävä aluekehitys tehdään yhteistyössä
Sponsoroitu

Mathildedal on idyllinen ja ainutlaatuinen ruukkikylä Teijon kansallispuiston kainalossa Salossa. Se on myös hyvä esimerkki eri toimijoiden yhteistyön merkityksestä maankäytön suunnittelussa.

Salon kaupunki on aloittanut Teijossa osayleiskaavoittamisen. Samaan aikaan Metsähallitus laatii maankäytön kehittämissuunnitelmaa pienemmälle Tullinmetsän alueelle. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Mathildedalin kylällä, aivan kansallispuiston vieressä. Metsähallitus hakee alueen kehittämiseen kumppaneita.

– Maankäytön suunnittelu on avainasemassa, kun haetaan kestävää kehitystä ja alueen toimivuutta. Alueelle on suunniteltu matkailua, virkistystä ja kulttuuria tukevia palvelu- ja liiketiloja. Haluamme mahdollistaa myös palveluita, joissa elämyskokemuksiin, ruukkikylään ja kansallispuistoon voi tulla ilman omaa autoa. Luontoselvityksen päivityksessä kartoitetaan, mitkä alueet säilyvät virkistyskäytössä ja mihin rakennetaan. Mitä rakennetaan, selviää myöhemmin. Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään korkealuokkaiseen kokonaisuuteen, kaavoitusinsinööri Jani Viisanen kertoo.

Yrityksille, jotka tarjoavat matkailu- ja luontoelämyspalveluita, Mathildedal on oiva paikka.

Kaavoitus on monien osien summa ja niiden yhteensovittamista niin, että saadaan hyvä lopputulos.

– Vastuullisena matkailun kehittäjänä käymme keskustelua myös paikallisten kanssa siitä, mitä he ajattelevat matkailun lisääntymisestä ja etenkin miten sen tuomia mahdollisia haittoja voitaisiin minimoida. Erityisen paljon on puhuttu liikenteen lisääntymisestä.

– Matkailun lisääntyminen voi lisätä myös pysyvää asumista. Keskusteluissa yrittäjien kanssa onkin jo tullut esille tarve pysyvään asumiseen tarkoitetuille tonteille ja työntekijöiden asunnoille. Asutuksen lisääntyminen voi olla hyvinkin tärkeää pienen paikan palvelujen säilymiselle tai jopa niiden lisääntymiselle, sanoo kehittämisen asiantuntija Timo Karhapää.

Avoimissa keskusteluissa syntyy uusia ideoita

Metsähallitus on järjestänyt keskustelutilaisuuksia, joissa on sekä vastattu paikallisten kysymyksiin että etsitty erilaisia ideoita tulevaan kaavoitukseen. Vuoropuhelu eri sidosryhmien, kuten Salon kaupungin, Yrityssalon, elinkeinoelämän, asukkaiden ja matkailijoiden, kanssa on tiivistä.

Osallistavalla suunnittelulla haetaan niin terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luonto- ja eräelämyksiä sekä virkistysmahdollisuuksia, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta kuin aluetalouden vahvistamista ja uusia työpaikkoja erityisesti haja-asutusalueilla. Yrityksille, jotka tarjoavat matkailu- ja luontoelämyspalveluita, Mathildedal on oiva paikka.

– Keksitäänkö uusia matkailutuotteita, ja konseptoidaanko ne oikein? Saadaanko syntymään uutta bisnestä? Teijon alue yhdistää merta ja metsää, kansallispuistoa ja ruukkikulttuuria. Metsähallitus luo edellytyksiä osoittamalla tontin, mutta yritykset vastaavat toiminnan kehittämisestä, Karhapää sanoo.

– Mathildedalissa kesä on matkailun huippusesonkia, lisäksi jouluna on oma piikkinsä. Tuotteistamalla kaikki neljä vuodenaikaa, niin keväthanget kuin syksyn ja talven pimeyskin, saamme pysyvää kilpailuetua. Kansainvälisen matkailun megatrendit tukevat Suomen matkailua. Metsähallitus haluaa olla mukana mahdollistajana ja viemässä asiaa eteenpäin, Viisanen painottaa.

– Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys ottaa yhteyttä, sitä paremmin voidaan räätälöidä yrityksen tarvitsemaa kaavaa. Yhteistyö alkaa puhelinsoitolla tai tapaamisella, jossa mietimme, mitä voisimme tehdä yhdessä. Kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, ei tarvitse olla valmista liiketoimintasuunnitelmaa: idea, kiinnostus tai toivomus kuulla lisää riittää, kannustaa Karhapää.

ota yhteyttä laatumaa.fi.

Metsähallituksen tehtävänä on

tuoda erilaisia ideoita yhteiseen keskusteluun
luoda mahdollisuuksia ja rakentaa yhteistyöverkostoja
luoda uusia arvoketjuja, jotka tukevat maakunnan elinvoimaa
huomioida luonto ja ympäristö

Tutustu Mathildedaliin

Next article