Etusivu » Rakennuttaminen » Näin varmistat rakennusurakan sujuvuuden
Urakointi

Näin varmistat rakennusurakan sujuvuuden

rakennusurakka
rakennusurakka
Kuva: Getty Images

Rakennusurakoiden sujuvuuteen vaikuttavat monet tekijät. Jos sinulla on oikeat materiaalit oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä sopiva määrä osaavaa työvoimaa, olet jo pitkällä.

On selvää, että toimivan rakennusurakan – olipa se sitten uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai taloudellisesti huomattava osaurakka – yksi tärkeimmistä kriteereistä on sen sujuvuus.

– Sujuvassa urakassa suunnitelmat on tehty ajoissa eikä niissä ole puutteita ja oikeat materiaalit löytyvät oikeasta paikasta oikeaan aikaan, Rakennusliiton neuvottelupäällikkö Kimmo Palonen sanoo.

Kritiikki kohdistuu useimmiten selviin puutteisiin, kuten vajavaisiin suunnitelmiin tai toimimattomaan logistiikkaan.

– Urakan sujuvuuden voi jo etukäteen varmistaa muun muassa suunnittelemalla ajoissa materiaalivirtojen aikataulutuksen sekä työvoiman tarpeen.

On tärkeää, että työvoima on mitoitettu sekä määrällisesti että laadullisesti kohdilleen – toisin sanoen paikalla tulee aina olla riittävä määrä ammattinsa osaavaa työvoimaa. Palonen kertoo kritiikin kohdistuvan useimmiten selviin puutteisiin, kuten vajavaisiin suunnitelmiin tai toimimattomaan logistiikkaan.

– Selviä ongelmia aiheuttavat myös riittämätön työnjohtaminen sekä liian pitkät aliurakointiketjut.

Palonen muistuttaa kuitenkin samalla, että uudisrakentamisurakoiden ja korjausrakentamisurakoiden välillä on eroja.

– Saneerauskohteissa tulee väistämättä vastaan enemmän ennalta arvaamattomia muuttujia.

”Näkisin mielelläni enemmän win-win-ajattelua ja -toimintaa”

Urakoitsija voi luovuttaa osia urakastaan edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakoina – prosessia kutsutaan ketjuttamiseksi. Usein urakoiden edelleen ketjuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa työmailla turhia konflikteja tai erimielisyyksiä.

– Usein päädytään kiistelemään siitä, missä urakkarajat menevät eli mihin niin sanottuun valmiusasteeseen työ tulisi sopimusten mukaan suorittaa, Palonen toteaa.

Palosen mukaan alalla on liian vähän esimerkiksi metalliteollisuudesta tuttua urakoitsijoiden välistä aitoa yhteistyötä, joka tähtää kaikkien osapuolten laadulliseen ja taloudelliseen onnistumiseen.

– Eli hieman kärjistäen: pääurakoitsija keskittyy viemään aliurakoitsijan rahat sopimuskikkailulla. Näkisin mielelläni enemmän tällaista niin sanottua win-win-ajattelua ja -toimintaa rakentamisen eri toimialoilla.

Next article