Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Oikein toteutetut palokatkot tuovat turvallisuuden lisäksi mukavuutta
Turvallisuus

Oikein toteutetut palokatkot tuovat turvallisuuden lisäksi mukavuutta

Kuva: Oma arkisto

Tiivis palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta.

Oikein toteutetut palokatkot toimivat kiinteistöissä myös ääni- ja hajukatkoina. Palokatkot ja -saumaukset tulee tehdä niin, etteivät tulipalo ja savu pääse leviämään palo-osastosta toiseen avointen aukkojen kautta. Suomen palokatkoyhdistyksen sihteeri Jukka Autereen mukaan monta yhteisasumiseen liittyvää kiusallista asiaa saadaan samalla poistettua toteuttamalla palokatkot oikein – reiät ja saumat asuntokohtaisesti tiivistäen.

– Tässä lyödään monta kärpästä yhdellä iskulla, kun saadaan paloturvallisuus kuntoon ja äänitasot sekä mahdolliset hajuhaitat asuntojen välillä laskevat.  
Paloteknisen kokonaisuuden ja muiden paloturvallisuustoimenpiteiden kanssa oikein tehty ja kunnossa pidetty palokatko estää tehokkaasti henkilö- ja omaisuusvahinkoja koko elinkaarensa ajan.

– Valtaosa tulipalojen kuolonuhreista menehtyy savuun, kun palamisreaktiossa syntyy häkää ja muita ihmiselle myrkyllisiä kaasuja. Savuvahingot aiheuttavat myös aineellisia vahinkoja. Savu leviää osastoivassa rakennusosassa olevan aukon kautta helposti toiseen palo-osastoon tai tilaan, Autere sanoo.

Ammattilainen asialle

Tekniikka kehittyy ja uudistuu nykypäivänä huimaa vauhtia, ja myös palokatkotuotteet kehittyvät tekniikan mukana. Siksi onkin tärkeää, että jo palokatkosuunnitelmavaiheessa tiedetään kohteessa käytettävien tekniikoiden materiaalit, jotta voidaan valita kohteeseen soveltuvat palokatkomateriaalit. Autere muistuttaa, että vanhemmissa rakenteissa joudutaan aina soveltamaan ratkaisuja, mutta jo oikean tuotteen valitseminen edesauttaa mahdollista soveltamistarvetta.

– Esimerkiksi palokatkojen eurooppalaiset testausjärjestelmät eivät tunne muun muassa Suomessa paljon käytettyjä ontelolaattoja, saatikka vanhempien rakennuksien paikalla valettuja onteloratkaisuja. Hyvin suunniteltu on siis tässäkin puoliksi tehty.

Autere painottaa ammattimaisen työn tärkeyttä. Vain ammattilainen tietää, miten käytettävät materiaalit toimivat, jotta haluttu paloturvallisuus toteutuu tehokkaasti ja suunnitelmien mukaisesti.

– Kun yhteistyökumppanit on valittu, on myös hyvä valvoa toimintaa. Sovitut dokumentointimallit sekä mallityöt kannattaa katsoa ennen varsinaisen toteutuksen alkua. Työn ja suunnitelman on sovittava yhteen. Kiusallisilta jälkikorjauksilta vältytään, kun mahdolliset suunnitelmamuutokset on dokumentoitu ja hyväksytty kohteen järjestelmän mukaisesti. Kerralla oikein on aina edullisin vaihtoehto.

LÄHDE: Suomen Palokatkoyhdistys ry: Palokatko-opas 2013

Next article