Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Pientaloista viihtyisyyttä ja monipuolisuutta kaupunkeihin
Rakennuttaminen

Pientaloista viihtyisyyttä ja monipuolisuutta kaupunkeihin

Asumistoiveet muuttuvat ihmisen elämänkaaren aikana. Kuva: Getty Images

– Yleinen mielikuva pientaloalueesta on, että se sijaitsee jossain kaukana syrjässä ja sinne pääsee vain autolla. Äskettäin valmistunut Pientalot kaupungissa -projekti tuo uutena vaihtoehtona mukaan ajatuksen, että voisimme kaavoittaa tiivistä ympäristöä pientaloille kaupunkeihin, kertoo Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen.

– Koko 2010 luku on ollut kaupungistumisen aikaa ja kolme neljäsosaa valmistuneista asuintaloista on kerrostaloja, vaikka edelleen kolme neljästä suomalaisesta haluaa omakoti-, pari- tai rivitalon. Etenkin koronaepidemian myötä havaittiin muuttovirtaa pois isoista kaupungeista, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Nykyistä kaavoitusajattelua pitää monipuolistaa ja käyttää mittareina muutakin kuin kerrosalaa ja asuntojen lukumäärää. Olisi katsottava, kuinka viihtyisä asuinympäristöstä tulee ja mitä vaikutuksia pientaloalueen inhimillisen mittakaavan mukaantulolla on.

– Pientaloilla ei päästä samoihin kerrosalamääriin kuin kerrostalorakentamisella, ja toki metroasemien ympärillä tuleekin olla kerrostaloja. Mutta pientaloalue voisi sijaita lähimaastossa. Kaavoittamalla niille tilaa, alueelle saadaan monipuolisempi väestörakenne, lisää lapsiperheitä ja ympäristöstä tulee vaihtelevampaa.

– Kaupunkirakentamisessa olisi huomioitava se, että asumistoiveet muuttuvat ihmisen elämänkaaren aikana. Ensin kodin tarvitsee opiskelija, sitten perheellinen, sen jälkeen kahdestaan asuva pari tai lopuksi yksinasuva eläkeläinen. Joka vaiheessa asumisen tarpeet ovat erilaiset, joten me tarvitsemme monipuolisia vaihtoehtoja, Rautiainen pohtii.

– Ekologisuudesta puhuttaessa on hyvä tietää, että omakotitalojen keskikoko on viime vuosina pienentynyt ja uusien pientalojen lämmitysenergian tarve on vähintään puolittunut, sillä ne lämpiävät lämpöpumpuilla ja ostoenergia on enää neljäsosa siitä, mitä aiemmin. 80 % asunnoista lämpiää erilaisilla lämpöpumpuilla ja viime vuonna sähköstä 86 % tuotettiin uusiutuvista, eli fossiilittomista lähteistä.

Tutustu Pientalot kaupunkiin -projektiin Pientaloteollisuus.fi -sivustolla.

Next article