Etusivu » Rakennuttaminen » Rakennusten elinkaari saatava pidemmäksi
Elinkaarirakentaminen

Rakennusten elinkaari saatava pidemmäksi

rakennusten-elinkaarisuunnittelu
rakennusten-elinkaarisuunnittelu
Kuvat: Pexels ja Laura Mendelin
avatar

Kalle Euro

toiminnanjohtaja, Arkkitehtitoimistojen liitto

Hyvällä ja varhaisella suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi rakentamisen ympäristöhaittoihin, taloudellisuuteen ja esteettisyyteen.

Rakennettu ympäristö tuottaa nykyisellään noin 20 % kaikista ympäristövaikutuksista. Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euron mukaan lukua pitää saada alaspäin ja rakentamisen ilmastosäädökset tiukkenevatkin koko ajan.

– Rakennusten elinkaaren tavoitteena tulisi olla vähintään sata vuotta. Lisäksi uusien rakennusten pitäisi olla sellaisia, että niiden käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tarvittaessa, jotta purkamiselta vältytään.

Rakennus toimii tarkoituksessaan parhaiten, kun arkkitehti on mukana pohtimassa jo rakennuksen perusideaa. Suunnittelu lähtee rakennuksen sijoittamisesta tontille optimaaliseen paikkaan.

– Energiataloudellisuuden vuoksi rakennus tulee esimerkiksi sijoittaa tontin lämpimimpään kohtaan ja myös rakennusta ympäröivä kaupunkisuunnittelu tulee huomioida, jotta joukkoliikenteen tai uusien ympäristöystävällisempien palvelujen, kuten yhteiskäyttöautojen hyödyntäminen on helppoa.

Uusissa rakennuksissa tulisi miettiä, miten ne tukevat digitalisaation kehityksen mukana tulleiden uusien palvelujen käyttämistä. Euro mainitsee esimerkkinä kylmäsäilytyskaapit, jotka mahdollistaisivat sen, että asukas voisi käyttää ruuankuljetuspalveluja ja tilata kauppatavarat valmiiksi kotiin, vaikka itse olisi vielä töissä.

Rakennuksen käyttökustannukset ovat rakentamisen kokonaiskustannuksista peräti 60-80 prosenttia ja sitä lukua olisi mahdollista pienentää suunnitteluun panostamalla.

Ympäristövaikutusten pienentämiseen kuuluvat lisäksi oikeanlaiset materiaalivalinnat. Euron mukaan puu on rakennusmateriaalina monikäyttöinen, helposti uusittavissa ja toimii hiilivarastona.

– Uudenlaisiakin rakennusmateriaaleja tutkitaan parhaillaan. Ruotsissa on selvitetty sementin hiilijalanjäljen pienentämistä ja saatu siinä hyviä tuloksia. Tällä hetkellä se on vielä kuitenkin aika raju, eli betoni on siinä mielessä haastava materiaali.

Ympäristövaikutusten lisäksi varhaisessa vaiheessa aloitetun suunnittelun avulla voitaisiin pienentää merkittävästi rakennuksen käyttökustannuksia. Rakennuksen käyttökustannukset ovat rakentamisen kokonaiskustannuksista peräti 60-80 % ja sitä lukua olisi mahdollista pienentää suunnitteluun panostamalla.

– Kaikista rakennuskustannuksista vain noin 2 % on suunnittelukustannuksia ja arkkitehdin osuus suunnittelusta on puolet, eli noin prosentin, toiminnanjohtaja havainnollistaa rakentamisen kulurakennetta.

Rakentaminen voidaan nykyään toteuttaa entistä nopeammin, kun rakentamisessa on käytössä uudenlaisia, älykkäitä lean-projektimalleja.

– Teknologian kehityksen ansiosta tiedetään, missä materiaalivirrat kulkevat ja tieto puutteista tai vioista materiaaleissa saadaan nopeasti. Ylipäätään tieto liikkuu eri toimijoiden välillä paremmin, mikä lisää rakentamisen tehokkuutta, Euro kertoo. 

Next article