Skip to main content
Etusivu » Rakennuttaminen » Rakentamisen tuottavuuden parantaminen on vastuullisuutta
Rakennuttaminen

Rakentamisen tuottavuuden parantaminen on vastuullisuutta

Miten voisimme parhaiten hahmottaa käyttäjien tarpeita viidenkymmenen vuoden päähän? kysyy Antti Aaltonen. Kuva: Rakennusteollisuus RT

Yritysten tulee varautua toimintaympäristön muutokseen.

– Vastuullisuus ja sen tarkoitus omassa tekemisessä on noussut vahvasti myös rakennusalan agendalle. Osittain siihen vaikuttavat EU:n regulaatio ja taksonomia, sillä liiketoiminnan kestävyys vaikuttaa sekä rahoituksen saatavuuteen että sen hintaan, Rakennusteollisuus RT kehitysjohtaja Antti Aaltonen toteaa.

– Tuottavuuden parantaminen on oleellista: miten pärjätään vähemmillä resursseilla, vähennetään hukkaa ja kehitetään toimintaa. Ei vain työmaatoimintoja vaan koko arvoketjua kaavoituksesta lähtien, Aaltonen jatkaa.

Vihreä siirtymä näkyy myös rakennetussa ympäristössä

Rakennettu ympäristö on merkittävä tekijä ympäristön kannalta. Vuosittain 76 prosenttia sen päästöistä syntyy käytössä olevasta rakennuskannasta; 24 prosenttia rakennustyömailla, joissa noin puolet syntyy materiaaleista ja puolet työmaalla käytettävästä energiasta.

Meidän pitäisi pystyä tarvittaessa muuttamaan suunnittelua ja toimintaa rohkeammin matkan varrella.

Yksi alan ongelmista on siiloutuneisuus rakennusprosessin eri vaiheissa. Pitäisi pyrkiä tiiviimpään yhteistyöhön ja keskusteluun eri osapuolten kanssa eri vaiheissa sekä pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti poikkeamiin.

– Meidän pitäisi pystyä tarvittaessa muuttamaan suunnittelua ja toimintaa rohkeammin matkan varrella. Kaavoitusvaihe kestää kahdesta viiteen vuotta, suunnittelu vuoden, rakentaminen vuodesta kahteen ja käyttö 50 vuotta. Onko rakennus suunniteltu niin, että kiinteistö on uudelleen käytettävissä tai helposti purettavissa jos nykyinen käyttötarkoitus muuttuu? Miten voisimme parhaiten hahmottaa käyttäjien tarpeita viidenkymmenen vuoden päähän? Muuntojoustavuus ei tarkoita pelkästään sitä kuinka helppoa on siirtää väliseiniä, vaan sitä, että ei olisi tarvetta purkaa ja rakentaa uutta. Tämä vaatii myös kaavoitukselta joustavuutta, sanoo Aaltonen.

– Resilientti rakennettu ympäristö vastaa tuleviin muutoksiin, vaikkei niitä pystyisi ennustamaan. Tähän tarvitaan avointa yhteistyötä ja kumppanuutta läpi arvoketjun, Aaltonen summaa.

Next article