Etusivu » Talotekniikka » Sähkön hinta kannustaa hybridilämmitykseen
Sponsoroitu

Sähkön hinta on nyt poikkeuksellisen korkealla. Se muistuttaa, että pelkästään yhden lämmönlähteen varaan ei asunnon lämmitysratkaisua kannata jättää. Riskejä tulee niin huoltovarmuuden, lompakon kestävyyden kuin ympäristön kuormittavuudenkin suhteen. Otollisin ratkaisu on hybridimalli eli uusiutuvan lämmitysöljyn ja lämpöpumpun yhdistelmä.

Moni suomalainen odottaa tällä hetkellä sähkölaskuja kauhunsekaisin tuntein. Pörssisähkön hinta on nyt poikkeuksellisen korkealla. Sama suunta on jatkunut likipitäen koko vuodesta 2021. Ajoitus tälle on erittäin huono, sillä suomalaisia on viimevuosina hallitusvetoisesti kannustettu vaihtamaan koteihinsa sähkölämmitys.
Raju ja yhtäkkinen sähkön hinnan nousu alleviivaa, että suositeltavin lämmitysratkaisu on hybridilämmittäminen. Kun öljylämmitysjärjestelmään yhdistetään lämpöpumppu, käytössä on molempien järjestelmien parhaat puolet. Hybridimallissa kodin lämmitys hoituu leudommilla säillä lämpöpumpputekniikalla. Kun pakkaset kiristyvät, eikä pumpun teho enää riitä kattamaan energiatarvetta, voidaan turvautua öljylämmitykseen.

– Investointikustannukset ovat kohtuulliset ja päästöt matalat. Kun lämpöpumppua ei tarvitse mitoittaa kovimpien pakkasten energiatarpeen mukaan, riittää ratkaisuksi lämmitysjärjestelmään integroitava kevyempikin malli, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo.

Uusiutuva öljy tekee hybridistä hiilineutraalin

Monissa kerrostaloissa on viime vuosina siirrytty kaukolämmöstä ja öljystä lämpöpumpputekniikkaan.

– Täystehoiseen maalämpöön siirtyminen on kallista, ja vaatii helposti toistakymmentä lämpökaivoa. Aina se ei ole edes mahdollista tonttien koon ja kaavamääräysten vuoksi. Hybridiratkaisu lisää turvallisuutta ja säästää alkuvaiheen investoinnissa helposti kuusinumeroisia summia. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumpuilla voidaan ottaa iso osa hukkaenergiasta käyttöön kohtuukuluin, Hannula kertoo.

– Hybridissä öljylämmitys luo lämmitysjärjestelmään turvallisuutta. Vastaavan tehoinen sähkökattila vaatii julmat sulaketehot sekä kuluttaa kalleinta ja runsaspäästöisintä sähköä. Öljylämmitystä voidaan hyödyntää kylminä päivinä. Se takaa lämmön riittävyyden kaikissa olosuhteissa, Hannula lisää.

Koska sähkötuotanto painottuu leudommalla säällä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin tuotantomenetelmiin, lämpöpumpulla saavutetaan niin taloudelliset kuin ympäristötavoitteetkin. Kun tähän yhdistetään uusiutuva lämmitysöljy, ollaan talonyhtiöissä iso harppaus lähempänä ekologista asumista.

Suomi on riippuvainen

Sähkössä on kustannusten lisäksi haasteensa ekologisesti. Kovimpien pakkasten aikaan tuotettavan sähkön päästöt kuormittavat ilmastoa.

– Suomessa joudutaan tänä talvena turvautumaan saastuttavaan varavoimaan ja silti meillä on pulaa sähkön huipputehosta. Kovilla pakkasilla on yleensä tyyntä eikä tuulivoimasta saada riittävästi tehoa niin se tarkoittaa, että on käynnistettävä varavoimalat, jotka käyvät turpeella tai kivihiilellä.

– Myös huoltovarmuuden näkökulmasta kotitalouksien varastoimalla öljyllä on tärkeä tehtävä, Hannula jatkaa.

Öljylämmitys on vihrein tapa

Suomen 130 000 öljylämmitteisen pientalon omistajan kannattaa nyt olla tarkkana. Hallitus patistaa hanakasti öljylämmitteisiä omakotitalojen asukkaita ja talonyhtiöitä siirtymään kaukolämpöön ja lämpöpumpputekniikkaan. Rahan ja hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen näkökulmasta ratkaisu ei kuitenkaan ole paras mahdollinen.

Jos toimivasta öljylämmitysjärjestelmästä luopuu kokonaan, voi vaihtoehtoratkaisujen korkea hinta yllättää, eikä säästöjä synny.

– Vihrein tapa lämmittää suomalainen koti on öljylämmitys uusiutuvalla lämmitysöljyllä. Ilmalämpöpumppujen etu on kustannustehokkuus, mutta kylmä ulkoilma syö niiden kustannustehokkuutta. Kun pakkanen nousee, pumpun antoteho putoaa. Esimerkiksi 10 kilowatin pumpun antoteho noin –15 C:n pakkasilla vain 5 kilowattia. Nimellisteho on siis eri asia kuin todellinen antoteho. Vastaavasti maalämpöpumpun antoteho laskee, kun keruunesteen lämpötila putoaa. Siksi pumppujen rinnalla kannattaa olla vaihtoehtoinen lämmitysjärjestelmä. Kustannustehokkain ja ympäristömyönteisin hybridimalli on ilmavesilämpöpumppu ja öljylämmitys uusiutuvalla lämmitysöljyllä, Hannula toteaa.

Uusiutuvaa jaellaan koko maahan

Uusiutuvan lämmitysöljyn jakelu kattaa jo koko maan. Öljylämmityksen päästöt jäävät alhaisiksi, kun siirrytään fossiilisesta lämmitysöljystä kotimaisen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön. Sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön voi siirtyä teettämällä päivityksen polttimeen.

Polttimen päivittäminen varmistaa edellytykset hyödyntää uutta uusiutuvaa lämmitysöljyä, joka on sataprosenttisesti uusiutuva vaihtoehto fossiiliselle öljylle. Se toimii kuten fossiilinen öljy, mutta palaa kirkkaammalla liekillä. Siksi poltin on päivitettävä. Poltinpäivityksen saa tehdä vain öljylämmityspätevyyden omaava liike. Liikkeet löytyvät www.ley.fi-urakoitsijahausta.

Lisää tietoa

Lämmitysenergia Yhdistys on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia,maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita. Yhdistys on perustettu vuonna 1956 teknillisenä yhdistyksenä, tarkoituksenaan asennusten laadun parantaminen.

www.ley.fi, hybrilammitys.fi, oljylammitys.fi

Löydä lähin öljylämmityspätevyyden omaava liike

Next article