Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Turvataan yhdessä kiinteistön paloturvallisuus
Paloturvallisuus

Turvataan yhdessä kiinteistön paloturvallisuus

paloturvallisuus-kiinteistossa
paloturvallisuus-kiinteistossa
Hyvä paloturvallisuus perustuu hyvään suunnitteluun. Ajoissa tehdyllä ja huolellisella suunnittelulla saavutetaan myös paras kustannustehokkuus. Kuvat: Getty Images ja oma arkisto

Jukka Autere

puheenjohtaja, Suomen Palokatkoyhdistys ry

Paloturvallisuus kiinteistössä tarkoittaa kaikkien tilojen turvallisen käytön varmistamista sekä ihmisten ja materiaalin suojaamista tulelta ja savukaasuilta. 

Kiinteistön käyttäjien näkökulmasta tärkeää on huolehtia ennen kaikkea paloturvallisuuden ylläpidosta sekä huollosta.

– Kannattaa yhteisesti pitää huolta palohälyttimien toimivuudesta, poistumisteiden merkitsemisestä sekä pelastussuunnitelmasta, Suomen Palokatkoyhdistys ry:n puheenjohtaja Jukka Autere sanoo.

Samalla Autere mainitsee myös paloturvallisuuden taloudellisen aspektin, johon yhteiskunta vastaa asettamalla rakentamiselle tietyn vaatimustason.

– Rakentajan vinkkelistä on olennaista, että määräykset mahdollistavat kyseisen vaatimustason saavuttamisen kustannustehokkaasti. Rakentajat toivoisivat myös selkeitä määräyksiä ja ohjeita – ei erilinjaista tulkintaa eri alueilla.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Hyvä paloturvallisuus perustuu ennen kaikkea hyvään suunnitteluun. Huolella ja ajoissa tehdyllä suunnitelmalla rakennusvaiheessa saavutetaan myös paras kustannustehokkuus.

– Toteutuskelpoinen suunnitelma vaatii oikeat lähtötiedot osastoivista rakenteista, läpikulkevista tekniikoista sekä läpivientien koosta. Vanha sanonta siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee aina, Autere muistuttaa.

Autere kehottaa aikatauluttamaan paloturvallisuusinvestoinnit kiinteistössä tehtävien muutostöiden yhteyteen.

– Kun kiinteistössä tehdään vaikkapa putkisaneeraus, on samalla hyvä tarkistaa nähtävillä olevat läpiviennit.

Lue myös: Varaudu tulipaloriskiin ja vältä virheet hätätilanteessa

Uudet tekniikat tuovat haasteita

Palokatko on osaston rakenteen läpäisevän tekniikan sekä sitä ympäröivän rakenteen välisen raon tai aukon tiivistys siihen soveltuvalla ja testatulla palokatkotuoteperheen yhdellä tai useammalla palokatkotuotteella.

– Palokatkon tehtävä on estää savukaasujen ja tulipalon eteneminen. Siinä samassa käyttäjä hyötyy myös ääni- ja hajutiiveyden sekä ilmanvaihdon osalta. Naapurien äänet ja ruuan tuoksut ovat nimittäin yleisimpiä epämukavuusasioita kerrostaloasumisessa, Autere kertoo.

Autere korostaa testeissä hyväksyttyjen palokatkotuotteiden etuja. Näiden tuotteiden toimivuus palotilanteessa on varmistettu tiukkojen standardien mukaisesti.

– Testatut tuotteet sopivat myös sellaisenaan käytettäviksi muiden ympärillä olevien tuotteiden kanssa. Niitä on turvallista käyttää niin asennusvaiheessa kuin rakennuksen elinkaaren aikanakin.

Jatkuvasti kehittyvät tekniikat tuovat palokatkojen valmistajille Autereen mukaan uusia haasteita, sillä ne on kaikki testattava huolellisesti.

– Tuotteen ja tekniikan testauksessa ja virallisen allekirjoitetun asiakirjan saamisessa kuluu kuukausia. Hyväksyntäprosessin jälkeen testattu palokatkotuote saa ETA-asiakirjan ja sen myötä CE-merkinnän kyseisen palokatkotuotteen, tekniikan ja ympäröivän rakenteen palokatkoksi.

Lisätietoja osoitteesta: palokatkoyhdistys.fi

Next article