Skip to main content
Etusivu » Talotekniikka » Asbestilaki hyvinvoinnin turvana
Asbesti

Asbestilaki hyvinvoinnin turvana

asbestilaki
asbestilaki
Kuva: Getty Images

– Kohteiden kattava kartoitus vähentää huomattavasti sekä rakennusalan työntekijöiden että asukkaiden altistumisvaaraa asbestille. Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Lainsäädäntö velvoittaa korostetusti rakennuttajat kartoittamaan purkukohteet huolellisesti asbestin varalta jo ennen työn aloittamista, sanoo Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Ville Wartiovaara.

Vanha lainsäädäntö ei edellyttänyt pakollista asbesti-ja haitta-ainekartoitusta. Oli mahdollista, että kohteen huomattiin sisältävän asbestia työn ollessa jo käynnissä, jolloin työntekijät ja muut vaikutuspiirissä olevat olivat jo altistuneet asbestipölylle. Nyt on selvitettävä tarkasti etukäteen löytyykö purettavasta tai saneerattavasta kohteesta asbestia tai muita haitallisia aineita. Lisäksi on selvitettävä mistä niitä löytyy ja mistä asbestilaaduista on kyse.

Uusi lainsäädäntö tuo haasteita rakennusalan toimijoille. Perusteellinen alkukartoitus nostaa hankkeen kustannuksia. Toisaalta säästöjä voi syntyä siitä, että purkutyötä ei tarvitse tehdä asbestipurkuna, jos asbestia ei löydykään. Perusteellinen kartoitus myös tehostaa hankkeiden läpivientiä, sanoo Wartiovaara.

Asbestipurkuja ilman asbestin vapautamista ilmaan

Uusi laki edellyttää myös, että tilan puhtaus on pystyttävä todistamaan purku- tai saneerausurakan loputtua, kun asbestipurku tehdään niin sanotulla osastointimenetelmällä. Tällä menetelmällä asbestipurut tehdään, kun asbestia ilmenee sisätiloissa eikä sitä voida poistaa ilman, että asbestia vapautuu ilmaan.

– Aiempi asbestilainsäädäntömme on vuodelta 1994. Sittemmin asbestista on saatu paljon lisätietoa ja lain oli pakko uudistua. Kohteiden kattava kartoitus vähentää huomattavasti sekä rakennusalan työntekijöiden että asukkaiden altistumisvaaraa asbestille. Kustannuksia mietittäessä on hyvä huomioida, että toisessa vaakakupissa ovat terveysriskit, eli ihmisten altistuminen asbestille, huomauttaa Wartiovaara.

Jokaisella yrityksellä pitää olla valtuutus tehdä asbestipurkutöitä.

Laki sisältää siirtymäajan asbestipurkutyövaltuutukselle ja purkutyöhön päteville henkilöille. Siirtymäajan jälkeen asbestipurkutyötä tekeviltä henkilöiltä edellytetään vuoden 2011 jälkeen suoritettua koulutusta asbestipurkutöihin. Jokaisella yrityksellä pitää olla valtuutus tehdä asbestipurkutöitä. Lainmuutos tukee osaltaan niitä alan yrittäjiä, joilla on ammattitaitoa ja vaadittavat luvat asbestipurku- ja saneeraustöiden tekemiseksi.

Rekisteritiedot yritysten asbestipurkuluvista ovat julkisia ja työntekijöidenkin pätevyydet on mahdollista tarkistaa valvovalta viranomaiselta. Näin rakennuttajat voivat seurata sitä, että yritys toimii turvallisesti.

– Villit yritykset saadaan poistumaan markkinoilta. Alan yritykset ovat samaa mieltä siitä, että pelisääntöjen yhtenäistyminen on hyvä asia. Uusi asbestilainsäädäntö auttaa erottamaan jyvät akanoista, Wartiovaara sanoo.

Next article