Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » 5 neuvoa vedenmittaukseen taloyhtiöissä
Vedenmittaus

5 neuvoa vedenmittaukseen taloyhtiöissä

Energiatehokkuusdirektiivin myötä etäluettavat vesimittarit tulee olla kaikissa uudiskohteissa, joiden rakennuslupa on haettu 23.11.2020 jälkeen. Kuva: Unsplash

Eurofins Expert Services Oy:n asiantuntija Ville Matveinen jakaa huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen liittyviä pointteja taloyhtiöiden ja käyttäjien kannalta.

1. Vesimittareita valitessa on varmistettava, että mittarit ovat mittalaitedirektiivin mukaisia.

2. Kun mittarit ovat mittalaitedirektiivin mukaisia, on valmistajan vastuulla vastata niiden vaatimustenmukaisuudesta eli siitä, että ne ovat myös valmistajan toimesta kalibroitu ja tarkastettu.

3. LVI-suunnittelija huolehtii mitoituksista ja muista rakenteellisista teknisistä ominaisuuksista, kuten painehäviöistä.

4. Taloyhtiön ja isännöitsijän kannalta merkityksellisempiä asioita ovat todennäköisesti etäluentajärjestelmän käyttöliittymän ominaisuudet, kuten
automaattisen tiedonsiirron toimivuus käytössä olevan asiakastietojärjestelmän kanssa
mahdollisten lisävarusteiden saatavuus ja oma tarve niiden suhteen, esimerkiksi huoneistojen lämpötilatiedon tai erillisen vuotoanturin yhdistäminen vedenmittausjärjestelmään
asukkaiden mahdollisuus seurata vedenkulutustaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi kännykällä.

5. Lainsäädännön taustalla on ajatus energian säästämisestä eli asukkaan tiedostaessa oman vedenkulutuksensa sitä tulee myöskin säästettyä. Erityisesti lämpimän veden säästäminen on tärkeää. Moni yllättyy omasta kulutuksestaan kun sitä aletaan mittaamaan. Erityisesti suihkussa vietetty aika vaikuttaa kulutettuun määrään merkittävästi.

Lainsäädännöstä:

• Direktiivin myötä etäluettavat vesimittarit tulee olla kaikissa uudiskohteissa, joiden rakennuslupa on haettu 23.11.2020 jälkeen.

• Lisäksi direktiivi velvoittaa, että olemassa olevat mittarit on muutettava etäluettaviksi tammikuuhun 2027 mennessä, ellei jäsenvaltio osoita tätä kustannustehottomaksi.

• Vesimittareiden asentaminen tuli pakolliseksi uudisrakennuksissa vuonna 2011. Mittareita ei ole kuitenkaan ollut pakko käyttää laskutuksen perusteena.

• Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017) määrittää, että kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään. Lisäksi rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. 

• Huoneistokohtaisten vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa.

Next article