Etusivu » Taloyhtiö » Energia-avustukset ovat ilmastoteko
Energia-avustukset

Energia-avustukset ovat ilmastoteko

enegia-avustukset-ARA
enegia-avustukset-ARA
Energia-avustusta voi hakea rakennuksille, joiden pinta-alasta vähintään puolet on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Kuvat: Getty Images ja Aino Mäki

Kari Lappalainen

ylitarkastaja, ARA

Hallitus on myöntänyt asuntojen energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin 100 miljoonaa euroa. Määräraha jakautuu vuosille 2020–2022. Kuluvalle vuodelle on jyvitetty 20 miljoonaa ja kahdelle seuraavalle 40 miljoonaa kummallekin. Avustusta on voinut vuoden alusta hakea asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta.

Taustalla on ilmastonmuutos ja sen ehkäisy. ARAn ylitarkastajan Kari Lappalaisen mukaan asialle on selkeä tahtotila. Kiinnostus avustuksiin on ollut suurta, ARAn puhelin on soinut.

Energiankulutusta vähentäviksi toimiksi on listattu esimerkiksi lämmönjakojärjestelmän modernisointi, vaihto fossiilisista polttoaineista maa- tai kaukolämpöön, eristysten parantaminen julkisivuihin ja ikkunaremontit. Erityisen suositeltavana keinona mainitaan poistoilman tehokas talteenotto. Mikäli järjestelmää ei ole, poistoilman lämpö menee hukkaan.

Avustukset toimivat vipuvartena remonttien aloittamiseen. Kattavana ajatuksena on kuitenkin ollut liikkumatilan jättäminen. Keinovalikoimaa ei ole tiukasti rajattu. Energiatehokkuuden parantaminen jää toimijoiden päätettäväksi.

– Myös pelle pelottomille on avustuksissa oma kohta, muut innovatiiviset ratkaisut. Saa siis itse keksiä. Ja jos pystyy näyttämään, että energiaa säästyy, niin sille määritellään avustusprosentti, kertoo Lappalainen.

Kiinnitä huomiota hakemukseen

Remonttiavustusten määrän edellytyksenä on E-luvun – energiatehokkuuden – prosentuaalinen paraneminen. Prosentit ovat eri talotyypeille erilaiset – kerrostaloille 32 %, rivitaloille 36 % ja omakoti-, pari- ja ketjutaloille 44 %. Parantumista verrataan rakentamisajankohdan tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon.

Avustusta voi hakea rakennuksille, joiden pinta-alasta vähintään puolet on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Asuinhuoneistoa kohden voi saada tukea 4 000–6 000 euroa määräytyen parantuvan energiatehokkuuden perusteella.

Haku on Lappalaisen mukaan syytä tehdä huolella, kolmivaiheisesti. Tarvitaan virallinen päätös esimerkiksi yhtiökokouksessa hankkeeseen ryhtymisestä. Lisäksi on selvitettävä energiatehokkuutta parantavat korjaukset kustannuksineen, ja laadittava laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta ja korjausten vaikutuksista.

Lisätietoa aiheesta: https://www.ara.fi/energia-avustus

Next article