Skip to main content
Etusivu » Taloyhtiö » Taloyhtiöiden korjaushankkeet kannattaa toteuttaa ajoissa – viivytys voi tulla kalliiksi 
Korjausrakentaminen

Taloyhtiöiden korjaushankkeet kannattaa toteuttaa ajoissa – viivytys voi tulla kalliiksi 

Vaikka markkinatilanne ja raaka-aineiden hinnat vaihtelevat, oman korjaussuunnitelman mukaan toimiminen on aina perusteltua, Mia Koro-Kanerva muistuttaa. Kuva: Sampo Korhonen

Taloyhtiön korjaushankkeiden lykkääminen voi näyttäytyä kustannustehokkaana ratkaisuna, mutta pitkässä juoksussa se on usein taloudellisesti haitallista.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva vertaa taloyhtiön säännölliseen kunnossapitoon panostamista sijoittamisena tulevaisuuteen. 

– Vaikka korjaushankkeet saattavat tuntua euroissa mitattuna suurilta, on olemassa useita perusteltuja syitä, miksi lykkääminen ei ole taloudellisesti järkevää.

Yksi tärkeimmistä näkökulmista on korjaushankkeiden suunnitelmallisuus. Kiinteistön teknisen asiantuntijan tekemä pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS antaa suunnan taloyhtiön kunnossapidolle. 

– Suunnitelmallisuus mahdollistaa kustannusten tasaisen jakautumisen. Samalla vältetään tilanne, jossa useita hankkeita joudutaan toteuttamaan lyhyen ajan sisällä, mistä aiheutuu osakkaille selvästi suurempi kustannusrasite, Koro-Kanerva painottaa. 

Alaa pitkään seurannut asiantuntija nostaakin taloyhtiön johtamisessa keskeiseen rooliin ylisukupolvisen vastuun, jossa kaikki osakkaat osallistuvat yhteiseen ylläpitoon omalla vuorollaan.

Ajoissa tehtävät korjaukset investointi tulevaisuuteen

Isännöintiliitto haluaa Koro-Kanervan mukaan rohkaista taloyhtiöitä tekemään tarpeellisia hankkeita suunnitelmallisesti. 

– Vaikka markkinatilanne ja raaka-aineiden hinnat vaihtelevat, oman korjaussuunnitelman mukaan toimiminen on aina perusteltua. Viivästys voi johtaa vain kustannusten nousuun.

Säännölliset korjaukset mahdollistavat taloyhtiölle myös paremmat lainaehdot.

– Ne osoittavat suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä kiinteistön ylläpitoa ja antavat luottamusta siihen, että taloyhtiö huolehtii omaisuudestaan vastuullisesti, Koro-Kanerva sanoo. 

Kilpailuttaminen on hänen mukaansa yksi avaintekijöistä korjaushankkeiden onnistumisessa. 

– Suosiotaan ovat kasvattaneet KVR-urakat, joissa suunnittelu ja toteutus ovat samoissa käsissä.

Koro-Kanerva korostaa korjaushankkeissa myös isännöitsijän roolia. Vaikka isännöitsijä ei päätä hankkeista, hän selvittää taustoja ja esittää vaihtoehtoja, jotta hallitus voi tehdä hyviä päätöksiä.

– Kunkin osapuolen roolien ja vastuiden ymmärtäminen on tärkeää, ja mahdollisista epäselvyyksistä tulisi keskustella avoimesti.

Next article