Etusivu » Infrastruktuuri » Jätehuoltoyritykset suhtautuvat skeptisesti jätelain uudistukseen
Jätelain uudistus

Jätehuoltoyritykset suhtautuvat skeptisesti jätelain uudistukseen

jatelainsaadannon-uudistus
jatelainsaadannon-uudistus
YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu peräänkuuluttaa yhteiskunnallisia toimia, jotka kannustaisivat investoimaan materiaalin käsittelyyn ja uusiomateriaalin käyttöön. Kuva: Getty Images

Yksityiset jätealan yritykset kokevat lakiesityksen rajoittavan kilpailua.

– Lakiesitys etenee, mutta meidän näkökulmastamme se vahvistaa liiaksi kuntien roolia. Tämä heikentää kilpailua ja vaikeuttaa erityisesti pienempien jätehuoltoyritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi todellinen ongelma on materiaalin uudelleenkäytön edistämisessä, johon esitys ei ota kantaa, toteaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä edustavan Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Lehtipuu kiittää lakiesityksessä sitä, että se tulee lisäämään lajittelua, mutta samalla hän haluaa kiinnittää huomiota tämänhetkiseen tilanteeseen.

– Tällä hetkellä olemme hyvin kaukana EU:n asettamasta tavoitteesta: vuonna 2030 yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää jo 60 % – nyt kierrätysaste on 42 %, joten kiinni kurottavaa on. Erityisesti pidämme YTP:ssä ongelmallisena sitä, että lakiesitys vahvistaa yksinoikeuksia, mikä puolestaan hidastaa toimialan kehitystä. Tuottajavastuujärjestelmää heikennetään jakamalla vastuita tuottajien ja kuntien kesken.

Kysyntä kasvuun yhteiskunnan toimilla

Otto Lehtipuu peräänkuuluttaa yhteiskunnallisia toimia, jotka kannustaisivat investoimaan niin materiaalin käsittelyyn kuin uusiomateriaalin käyttöön.

– Mahdollisuuksia voisi syntyä koko palveluketjun osalle. Valitettavasti on jo näyttöä siitä, että esitys kuitenkin luo epävarmuutta ja hidastaa investointeja esimerkiksi muovinkierrätykseen. Ongelmana on, että velvoitteet kohdistuvat materiaalien keräämiseen, mutta uudelleenkäyttö on vapaaehtoista. Eri kierrätysmateriaaleille tulee ottaa käyttöön sitovia käyttövelvoitteita, biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen tavoin.

Lakiesitys rajoittaa voimakkaasti kilpailua, mikä tulee vaikuttamaan alan yritystoimintaan ja myös kuluttajan asemaan.

– Lakiesitys myös vähentää loppuasiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia, koska kilpailutus siirtyy kiinteistöiltä kunnille. Osa pakkausten tuottajavastuun kustannuksista siirretään asiakkaille.

– Lyhyesti sanottuna lakiesitys rajoittaa voimakkaasti kilpailua, mikä tulee vaikuttamaan alan yritystoimintaan ja myös kuluttajan asemaan. Kiertotaloutta pitäisi kehittää markkinaehtoisesti, luomalla kysyntää uusiomateriaaleille ja edistämällä investointeja kotimaahan, toteaa Lehtipuu.

Next article