Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Jätelain uudistus lisää jätteiden erilliskeräystä kiinteistöiltä
Jätelain uudistus

Jätelain uudistus lisää jätteiden erilliskeräystä kiinteistöiltä

Jätelain uudistuksen tarkoituksena on vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteiden lajittelua sekä kierrätystä. Kuvat: Getty Images

Riitta Levinen

ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi on tullut eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 alkupuolella. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää jätteen määrää sekä lisätä jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

Uudistuva jätelainsäädäntö tiukentaa kiinteistöjen ja muiden jätteen haltijoiden jätteen erilliskeräysvelvoitteita; pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee toteuttaa kaikissa taajamien asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, sekä vastaavan määrän jätettä tuottavissa muissa taajamakiinteistöissä. Myöhemmin biojätteen kerääminen tulee koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä, myös omakotitalouksia, yli kymmenentuhannen asukkaan taajamissa.

– Lainsäädännössä määritellään valtakunnallinen minimivaatimus, jota kunnat voivat täsmentää jätehuoltomääräyksillään joko tiukempaan suuntaan tai tietyin erityisperustein määräaikaisesti lievempään suuntaan. Joissakin kunnissa erilliskeräys on jo järjestetty laissa ajatellulla laajuudella, kertoo ympäristöministeriön ympäristöneuvos Riitta Levinen.

– Valtakunnallisella tasolla on vaikea säätää yksityiskohtaisia erilliskeräysvelvoitteita, jotka soveltuisivat kattavasti koko maassa. Kunnissa on parempi paikallisten olosuhteiden tuntemus. Sitten kun laki tulee voimaan, sen lopullinen soveltaminen määräytyy kunnallisen päätöksenteon kautta, Levinen jatkaa.

Kunnat kilpailuttavat erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen

Lakiehdotuksessa kuntien on kilpailutettava keskitetysti kaikkien erilliskerättävien eli bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset asuinkiinteistöiltä. Kunta voi joko kilpailuttaa itse tai siirtää kiinteistön haltijan järjestettäväksi sekalaisen yhdyskuntajätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset.

Kiinteistöjen tulee varautua järjestämään tontilleen riittävät tilat uusien vaatimusten mukaiseen jätteen keräykseen. Jätteen keräys voidaan järjestää yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa. Monissa kunnissa tullaan myös suunnittelemaan, miten laajeneva biojätteen erilliskeräys jatkossa järjestetään, käytetäänkö esimerkiksi lokero- tai korttelikeräystä.

Next article