Etusivu » Korjausrakentaminen » Kuntotutkimus paljastaa katon vuotokohdat
Kattoremontti

Kuntotutkimus paljastaa katon vuotokohdat

katon-kuntotutkimus
katon-kuntotutkimus
Kuvat: Getty Images, Unsplash ja Jouni Hallikainen

Mikko Juva

toimitusjohtaja, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry 

Katon kuntotutkimus selvittää kattoremontin oikean ajankohdan. Kuntotutkimuksessa on aina syytä käyttää muuta kuin kattourakan toteuttavan yrityksen kuntotutkijaa.

Kaipaako kattosi remonttia? Kattoremontin korjaustarpeen selvittäminen alkaa arvioimalla kattorakenteen jäljellä olevaa käyttöikää. Kuntotutkimuksessa selvitetään asennustöiden mahdolliset virheet sekä niiden aiheuttamat vuotoriskit tai vuodot. Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja  Mikko Juva luettelee tyypillisiä asennusvirheitä, joita ovat esimerkiksi läpivientien toteutukset.

– Savupiippujen, ilmanvaihtohormien, antennien ja kattoikkunoiden vesikatteen tai aluskatteen asennuksessa ilmenee joskus puutteita, joista voi aiheutua vuotoja. Erityisesti aluskatteiden asennusvirheiden riskitekijät on aina arvioitava huolellisesti.

Virheellisille asennuksille annetaan korjauskehotukset ja ohjeet riskin poistamiseksi. Jos katossa on ollut vuotoja, niiden syyt sekä aiheutuneiden vaurioiden laajuus selvitetään ja korjaussuunnittelija ohjeistetaan laatimaan korjaukselle tarkka toteutussuunnitelma.

Huoltotoimenpiteillä lisää käyttöikää

Katto on keskeinen osa rakennuksen ulkovaippaa. Kattovuodot ovat usein salakavalia, ja saattavat jatkua useita vuosia ennen kuin niistä tulee indikaatiota asuintiloihin. Juvan mukaan vuotavan katteen uusimisen yhteydessä on siinä vaiheessa tehtävä laajoja kosteus- ja homevaurioiden korjauksia sekä mahdollisesti lahovaurioituneiden rakenteiden uusimisia.

– Kattoremontin hinta voi tällöin nousta jopa kaksinkertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa vesikate siihen liittyvine alusrakenteineen uusitaan ennen kuin katto on alkanut vuotaa. 

Juva korostaa säännöllisesti tehtyjen huoltotoimenpiteiden tärkeyttä, sillä ne saattavat merkittävästi lisätä katon käyttöikää.

– Heikosti toteutettu katon huolto voi lyhentää elinkaarta. Esimerkiksi katolla rehottava runsas kasvusto, kuten sammaleet, voivat aiheuttaa kattoon kohdistuvaa jäätymisrasitusta, joka kuluttaa katemateriaalia ja lyhentää sen käyttöikää.

Käytä aina riippumatonta suunnittelijaa

Suunnittelussa ja katon kuntotutkimuksessa on aina syytä käyttää muuta kuin kattourakan toteuttavan yrityksen kuntotutkijaa ja suunnittelijaa.

– Riippumaton suunnittelija laatii suunnitelman aina puhtaasti kiinteistön omistajan tarpeista lähtien ja huomioiden kokonaistaloudellisesti parhaat ratkaisut, Juva muistuttaa. 

Urakoitsijan itse laatimassa suunnitelmassa voi olla päällimmäisenä linjaus, jossa työstä jää urakoitsijalle paras taloudellinen lopputulos. Intressinä voi myös olla mahdollisten vuotovaurioiden korjaaminen lisätyönä, jolloin ne ovat hintavampia kuin ennakkoon laaditun suunnitelman perusteella tarjottuna kiinteähintaisena työnä.

Next article