Skip to main content
Etusivu » Korjausrakentaminen » Q&A: Julkisivusaneerauksen urakoitsijan valinta
Julkisivuremontti

Q&A: Julkisivusaneerauksen urakoitsijan valinta

julkisivusaneeraus
julkisivusaneeraus
Kuva: Getty Images

Tekniikan tohtori Jari Virta Suomen Kiinteistöliitosta vastaa kysymyksiimme julkisivusaneerauksesta.

1. Mikä merkitys julkisivusaneerauksilla on taloyhtiölle?

Julkisivusaneeraus voi kohentaa rakennuksen ulkonäköä ja parhaassa tapauksessa samalla myös taloyhtiön osakkeiden arvoa. Julkisivukorjaus voi vaikuttaa positiivisesti myös asuntojen termiseen viihtyvyyteen sekä sisäilman laatuun.

2. Mitä tulee ottaa huomioon urakoitsijaa valitessa?

Urakoitsijan valintamenettelyssä voidaan ottaa huomioon urakkahinnan lisäksi laatukriteerejä, joita ovat esimerkiksi tekniset valmiudet ja välineet, laadunvarmistus, erityisosaaminen, referenssit ja asiakaspalaute. Näiden lisäksi laadullista pisteytystä voidaan arvioida esimerkiksi työmaaorganisaation ja tarjouksen sisällön perusteella.

3. Voiko julkisivusaneerauksia suorittaa Suomessa läpi vuoden?

Julkisivusaneerauksia voidaan suorittaa ympäri vuoden, mutta varsin usein remontti ajoitetaan pakkaskauden ulkopuolelle. Talviaikaan tehtävät julkisivusaneeraukset voivat kohottaa remontin kustannuksia muun muassa siksi, että sääsuojattuja tiloja joudutaan lämmittämään.

4. Vaikuttaako vuodenaika kustannuksiin merkittävästi?

Vuodenajalla on väliä, mutta vain jonkin verran. Kustannuksia kasvattaa pääasiassa lämmitys- ja suojauskustannukset. Toisaalta talviaikaan urakoitsijoiden hankinta on helpompaa, ja sillä voi olla kustannuksia tasapainottava vaikutus. Talvikorjausten mahdollisuuksista tulisi viestiä enemmän ennakkoluulojen vähentämiseksi.

5. Mitä sääsuojauksella tarkoitetaan?

Rakennustyömaa on kastumisen ja vaurioiden välttämiseksi tärkeää suojata asianmukaisesti kaikkina vuodenaikoina. Sääsuojien avulla luodaan turvalliset ja parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet säässä kuin säässä. Kohde suojataan muun muassa tuulelta, kylmyydeltä, sateelta ja lumelta. Samalla kosteuteen liittyvät riskit voidaan karsia minimiin tehokkaiden suojien avulla.

Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu tarkoittaa kosteusriskien tunnistamista, niiden vaikutuksen rajoittamista ja rakenteen kuivumiskyvyn varmistamista.

Next article