Etusivu » Korjausrakentaminen » Energia-avustus kannustaa energiaremonttiin
Energia-avustukset

Energia-avustus kannustaa energiaremonttiin

energia-avustukset
energia-avustukset
Energia-avustusta voidaan hakea asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Kuva: Getty Images

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylitarkastaja Johanna Heikkilä vastasi energia-avustuksia koskeviin kysymyksiin.

Saako suunnittelukustannuksiin avustusta?

Kustannuksia voidaan hyväksyä sekä suunnittelu- että toteutuskustannuksiin, mikäli hakija saa myönteisen päätöksen hakemukseensa. Avustuspäätös on aina ehdollinen, tarvittava E-luvun alenema tulee saavuttaa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen hakija tekee suunnitellut korjaukset, hankkii virallisen energiatodistuksen ja hakee toteutuneita kuluja maksuun päätöksen ehtojen mukaisesti.

Kattaako avustus puolet kustannuksista?

Ei. Avustuksen määrää voi arvioida ARAn sivuilla olevalla energia-avustuslaskurilla. Suunnittelukustannukset lasketaan mukaan sataprosenttisesti, samoin öljylämmityksestä luopumisesta aiheutuvat kustannukset.

Toimenpidekohtaiset prosentit eivät ole avustusprosentteja vaan niiden perusteella lasketaan hyväksyttävät kustannukset ja yhteenlasketuista hyväksyttävistä kustannuksista hyväksytään puolet. Avustus on taloyhtiöissä keskimäärin 25 prosentin luokkaa.

Päätös on aina rakennuskohtainen, rahoitusta voi saada maksimissaan 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohti. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla mukana laskettaessa remontin jälkeistä E-lukua. Avustusta haetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen.

Voiko kuka tahansa hakea avustusta?

Energia-avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Avustushakemuksen tekeminen vaatii kuitenkin energialaskentaan perehtyneen henkilön osaamista. Energialaskelmat tehdään rakennuskohtaisesti sekä talon rakennusvuodelta että remontin jälkeen. Tarjouspyyntöä tehtäessä kannattaa ottaa mukaan myös uuden energiatodistuksen laatimiskulut.

Kustannusarvio ja hakemus on tehtävä huolellisesti, jonka jälkeen ne lähetetään liitteineen käsiteltäväksi ARAan. Liitteenä tarvitaan E-lukulaskelmien lisäksi taloyhtiön lainvoimainen päätös hankkeeseen lähtemisestä sekä kustannusten kattamisesta.

Maksatuksen liitteeksi tarvitaan allekirjoitettu energiatodistus, jonka voi tehdä vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Next article