Etusivu » Kiinteistöjen kehittäminen » Tietojärjestelmät tuovat hallittavuutta kiinteistön sisäilmaprosesseihin
Sponsoroitu

Laadukas sisäilma on yksi tuottavan työympäristön edellytyksistä. Kiinteistöjen sisäilma-asiat ovat monen eri osapuolen yhteisiä, joten toimivalla viestinnällä niiden hallinnassa keskeinen merkitys.

Selkeä sisäilmatoimintamalli auttaa sisäilma-asioiden hallinnassa, ja sen avulla eri tahot pidetään tietoisina sekä kiinteistön tilanteesta että sisäilmaprosessin vaiheista. Esimerkiksi useissa kaupunkiorganisaatioissa sisäilmaongelmien käsittelyä koordinoi sisäilmaryhmä. Ajantasaista tietoa sisäilma-asioista tarvitsevat myös muun muassa rakennusten kunnossapidosta vastaavat, työsuojelu sekä työterveyshuolto. Koska kiinteistöjen sisäilma-asiat ovat monen eri osapuolen yhteisiä asioita, on toimivalla viestinnällä niiden hallinnassa keskeinen merkitys.

Kiinteistöjen sisäilma-asioihin liittyvä arvokas tieto on kuitenkin usein pirstaloituneena ja informaatio kulkee heikosti eri osapuolten välillä. Sisäilmaprosessien hallintaan kehitetyn tietojärjestelmän avulla tiedon kulkua voidaan tehostaa sekä samalla yhtenäistää toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, elinkaaren aikaista tuottoa ja ennen kaikkea varmistetaan tilojen terveellisyys niiden käyttäjille.

Sähköinen alusta kokoaa tiedon yhteen ja tehostaa toimintaa

Buildercomin pilvipohjainen, kiinteistön koko elinkaaren aikaisen tiedonhallinnan kattava BEM-tietojärjestelmä on kehitetty yhdessä Suomen suurimpien kiinteistönomistajien kanssa, ja se tarjoaa työkalut myös sisäilmaprosessien hallintaan. BEM kattaa koko selvitysprosessin aina kiinteistön sisäilmaan liittyvän haittaepäilyn esilletulovaiheesta olosuhdeseurantaan. Sähköinen alusta mahdollistaa sisäilmatoimintamallin mukaisen tiedon käsittelyn ja dokumentoinnin keskitetysti.

– BEM-järjestelmä tehostaa sisäilmaprosesseja, muun muassa vähentämällä asioiden kirjaamiseen ja tiedon hakemiseen kuluvaa aikaa sekä helpottamalla raportointia. Järjestelmän avulla voidaan kootusti seurata eri tutkimusten edistymistä sekä tarkastella toimenpiteiden toteutusta. BEM:n avulla tieto siis kulkee läpinäkyvästi koko sisäilmaprosessin ajan kaikkien osapuolten välillä, kertoo Buildercom Oy:n asiakkuuksien hallinnasta ja myynnistä vastaava johtaja Petri Salo.

BEM on laaja-alaisesti käytössä eri käyttäjäryhmien päivittäisenä työkaluna, esimerkiksi tilakeskusyksiköissä, ja siten mahdollistaa tiedon jakamisen helposti laajoille käyttäjäryhmille.

– Kun mahdolliset sisäilmaongelmat on säännönmukaisesti ratkaistu sisäilmatoimintamallin mukaisesti, tarvittavat korjaustoimenpiteet tehty ja kaikista tapauksista syntynyt tieto otetaan huomioon ylläpidon suunnittelussa, saadaan terveempiä kiinteistöjä. Samalla säästetään kustannuksissa, kun samoja korjauksia ei tarvitse tehdä aina uudelleen, Salo täsmentää selkeiden toimintamallien tuomia hyötyjä kiinteistönomistajalle.

Onneksi myös sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn on monia keinoja, kuten rakennusten hyvä ylläpito, olosuhdevalvonta sekä oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet, joita toimivilla tietojärjestelmillä voidaan niin ikään tehostaa.

Buildercomin blogissa avataan, miten organisaation sisäilmaprosessin jokaista vaihetta hallitaan Buildercomin kehittämän pilvipohjaisen BEM-järjestelmän avulla.

BEM-tietojärjestelmän avulla

• varmistetaan, että kiinteistön huollot ja korjaustoimenpiteet tehdään säännöllisesti ja oikea-aikaisesti, jolloin kiinteistö pysyy terveenä
• säästetään kustannuksissa, kun esimerkiksi korjaukset tehdään kerralla oikein
• mahdollistetaan toimiva tiedon kulku ja jäljitettävyys: tietoa voidaan etsiä myös takautuvasti sekä hyödyntää ja analysoida arvokasta historiadataa toiminnan kehittämiseksi.

Next article