Etusivu » Rakennuttaminen » Oikein laaditut sopimukset turvaavat kaikkia osapuolia
Sponsoroitu

Thomas
Kankaanpää

osakas, kiinteistölakimies, OTM

Elinkaarikustannus on yksi tapa määritellä hankkeen kokonaistaloudellisuutta. Jos jo hankintaa ja tarjouspyyntöä arvioitaessa otettaisiin mukaan asiantuntemusta niin sopimuksista kuin rakentamisestakin, päästäisiin parhaaseen hyötyyn sekä kansallisesti että kestävyydellisesti ajateltuna.

– Laajoissa hankekokonaisuuksissa elinkaarikustannukset ovat hankintalainsäädännön mukaisesti yksi vaihtoehtoinen kustannusperuste, jota hankintayksikkö voi käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittämisessä. Materiaalien ja tarvikkeiden elinkaarikustannusten sekä elinkaaren riskien jaon kilpailullinen asema perustuu yhä vahvasti hinnoitteluun. Tässä sopimusten laatiminen osapuolten kesken on ensisijaisen tärkeää, ja se on jopa hieman alihyödynnetty kilpailuvaltti, sanoo Thomas Kankaanpää, Kiinteistölakimies Uusimaa Oy:n osakas.

Elinkaarikustannuksia voidaan tasapainottaa

Elinkaarihankkeiden hankintamenettelyssä pyritään arvioimaan rakennusten elinkaaren kokonaiskustannuksia ja painottamaan niitä tuotteita ja ratkaisuja, jotka muodostavat pitkällä aikavälillä parhaan hyödyn joko kustannusten, laadun tai molempien osalta.

– Mitä aikaisemmassa vaiheessa käytetään juridista asiantuntemusta, sitä halvemmaksi se kokonaisuuden kannalta tulee. Meillä on ollut muutamia tapauksia, joissa toimija on arviomme jälkeen jättänyt tekemättä tarjouksen. Olemme saaneet näistä todella paljon kiitosta jälkikäteen, kun on voitu välttää hankkeita, jotka olisivat väkisin muodostuneet liian riskipitoisiksi, Kankaanpää kertoo.

Takuut ja vastuukysymykset sekä hankinta-, korjaus- ja huoltosopimusten asianmukainen ja laadukas tarkastelu ovat todella tärkeitä. Lopullinen ero hankkeen kannattavuuden ja tappiollisuuden suhteen muodostuu näistä. Jos huomioitaisiin kokonaisuus ja jaoteltaisiin sopimusteknisesti oikein tiettyjä riskejä ja kustannuksia, niin esimerkiksi massiivipuutuotteita markkinoille tuovat toimijat pystyisivät kilpailemaan hankinnoista huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Sopimusten hallinta on erityisen tärkeää hankkeissa. Puutteet sopimuksissa altistavat osapuolet riskeille niin kustannusten, vahinkojen kuin riitojenkin osalta. Kaikki rakennushankkeeseen liittyvä voidaan sopimusten avulla rajata ainakin ennakoitavaksi, mutta on hyvä muistaa, että kaikkea riskiä ei voi sopia pois.

– Olen huomannut useiden toimijoiden sopimuksia läpikäydessäni, että elinkaaren aikana toteutuvia riskejä ei ole selvitetty eikä sovittu. Näiden kokonaisarviointi, sopiminen sekä ilmenevän puutteen ratkaisun sopiminen jo sopimusvaiheessa on ensisijaisen tärkeää. Tänä päivänä hyvin harva toimija julkisella tai yksityisellä puolella on varautunut tähän asianmukaisesti, huomauttaa Kankaanpää.

Kaikki asumisen ja kiinteistöjen lakiasiat yhdestä osoitteesta

– Sopimusten hallinta on ydinosaamistamme. Uuden digitaalisen palvelumme avulla voimme tulevaisuudessa vieläkin tehokkaammin tuoda esiin sopimusten keskinäiset vaikutukset, niiden jatkuvan hallinnan ja sopimusten lisäämisen tai ehtojen uudelleenneuvottelun vaikutukset. Sopimusten hallinta on meille arkipäivää aina pienemmästä kohteesta ja projektista Suomen tämän hetken suurimpiin rakennushankkeisiin. Olemme keskittyneet puhtaasti yhteen asiaan, kiinteistö- ja rakennuslainsäädäntöön, ja voimme näin tarjota todella tehokasta, kokenutta ja ratkaisukeskeistä palvelua, Kankaanpää lupaa.

Tutustu kattaviin kiinteistöjuridiikan palveluihin:

Next article